OTIB > Nieuwsbrief > RBPI Midden Nederland: Digitale MBO-nieuwsbrief Midden Nederland mei 2019 Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google plus Deel op Pinterest
Overzicht van mbo-opleidingen in de regio
08-05-2019
Digitale MBO-nieuwsbrief Midden Nederland: mei 2019

In deze speciale nieuwsbrief voor het RBPI Midden Nederland besteden we speciaal aandacht aan het mbo-onderwijs in de regio. Hierbij gaan we in op de samenwerking tussen installatiebedrijven en het mbo, op de ontwikkeling van mbo-keuzedelen en op het programma voor hybride docenten in het mbo. Ook vind je in deze nieuwsbrief een overzicht van mbo-opleidingen in de regio, informatie over de BPV-handboeken en de herijking van regioprofielen en ten slotte de mbo- agenda. Heb jij mbo-informatie die interessant is voor de installatiebranche in Midden Nederland? Laat het ons weten via OTIB-regiomanager Erik Hans Boek (eh.boek@otib.nl) of via RBPI-projectleider Dick van der Ent (d.vdent@rbpi.nl)!
 

Roel van Stokkum directeur Verweij Elektrotechniek
08-05-2019
“Een goede relatie vraagt om inzet en onderhoud”

Installatiebedrijven en scholen werken in Midden Nederland actief samen aan de kwaliteit van het mbo-onderwijs. Hierbij gaat het onder meer over het aansluiten van het vmbo-, mbo- en hbo-onderwijs en over het vernieuwen van het onderwijsprogramma. Maar bijvoorbeeld ook over het opstellen van regioprofielen, het ontwikkelen van BPV-handboeken en  het opzetten van een hybride docentenpool. Roel van Stokkum, directeur van Verweij Elektrotechniek in Nieuwegein en voorzitter van de stuurgroep samenwerking installatietechniek en mbo-onderwijs, is blij met de goede samenwerking.

Van Stokkum lacht bij de vraag naar zijn ervaringen met de samenwerking tussen de technische installatiebedrijven en de ROC’s in Midden Nederland: “Mijn ervaringen zijn sterk gekleurd. Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven werk ik in de regio namelijk al jaren plezierig met de ROC’s samen. De goede relatie maakt het voor zowel de bedrijven als de ROC’s mogelijk om van elkaar te leren, naar elkaar toe te groeien en kansen te verzilveren.”

Investeren in het onderwijs
Hoewel Van Stokkum installatiebedrijven in Midden Nederland vaak hoort klagen over het tekort aan goede vakmensen, merkt hij hier zelf weinig van. “Bij Verweij werken we van onderaf. Dit betekent dat wij in goede én slechte tijden in stagiairs en BBL’ers investeren. Zo laten we leerlingen op open dagen van ROC’s zien wat techniek in de praktijk te bieden heeft. Daarnaast besteden we veel tijd en aandacht aan het begeleiden van leerlingen en stimuleren we onze nieuwe vakmensen om ook in het bedrijf te blijven leren. Het verjongingsbeleid werpt zijn vruchten af; inmiddels leiden ‘oude’ stagiairs in het bedrijf een nieuwe generatie vakmensen op.”

Verantwoordelijkheid nemen
Een goede relatie tussen installatiebedrijven en mbo’s overstijgt volgens Van Stokkum het individuele belang. “De bedrijven in de regio hebben ook een maatschappelijk belang bij een goed functionerend mbo. Dit vraagt om actieve betrokkenheid van bedrijven bij het mbo. Enerzijds door met mbo’s mee te denken over aantrekkelijke onderwijsprogramma’s. Anderzijds door leerlingen goede leerplekken aan te bieden. Dat slechts weinig leerbedrijven in de regio deze laatste verantwoordelijkheid op zich nemen is bedrijfskundig dom en maatschappelijk te triest voor woorden.”

Wisselwerking
Dat bedrijven en mbo’s veel van elkaar kunnen leren bewijst onder andere de uitwisseling van kennis en ervaringen vakmensen en docenten. Van Stokkum: “Via het scholingstraject hybride docenten staan vakmensen uit het bedrijfsleven parttime voor de klas. Tegelijkertijd organiseren bedrijven ook docentenstages. Zo lopen binnenkort een aantal vakdocenten met ons mee om praktijkervaring op te doen. De eerste dag zijn ze in de weer met calculatie, engineering, werkvoorbereiding en projectleiding. De tweede dag gaan ze met monteurs mee naar de bouw. De inbreng van kennis en ervaring is een echte wisselwerking.”

Toekomst
Van Stokkum is optimistisch over de toekomst van de samenwerking tussen de installatiebedrijven en de mbo’s. “De snelle technologische ontwikkelingen bieden branchebedrijven en mbo’s mooie kansen om techniek te promoten en klassen met gemotiveerde leerlingen te vullen. Daarom is er voor de branche  alles aan gelegen om de relatie tussen bedrijven en het mbo zo stevig mogelijk te maken. En ja, net als in een gewone relatie vraagt ook deze relatie altijd om inzet en onderhoud.”
 

Kennis van markt en onderwijs
08-05-2019
Het ontwikkelen van keuzedelen: een kwestie van kennis en verantwoordelijkheid

Met het ontwikkelen van keuzedelen biedt OTIB mbo-techniekstudenten mooie kansen om nóg interessanter voor de arbeidsmarkt te worden. Volgens Maryke Visser, manager Opleidingen Techniek & Technologie van MBO Almere, slaagt OTIB met deze opzet goed: “Met het aanbieden van complete leerpakketten weet OTIB de behoeften van installatiebedrijven voor studenten te vertalen in aantrekkelijke keuzedelen.”

Met de ontwikkeling van keuzedelen voor het mbo-studenten speelt OTIB in op de behoefte van installatiebedrijven aan de functieverdieping en/of -verbreding voor (eerste) monteurs (niveau 2 en 3) en technici (niveau 4). Om de keuzedelen goed te laten aansluiten op het onderwijsprogramma stemt OTIB de inrichting van de keuzedelen in nauw overleg met de mbo-scholen af. Het volgen van keuzedelen vindt plaats in de beroepspraktijkvorming (BPV) bij een leerbedrijf en op school.

Brancheverantwoordelijkheid
Drie jaar na de landelijke invoering van de keuzedelen maakt Visser in Almere de balans op: “De keuzedelen zijn bedoeld om de kennis en vaardigheden van de mbo-student te vergroten en de band tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te versterken. In de afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van keuzedelen zeker tot leuke successen geleid. Tegelijkertijd wachten nog veel ideeën op een uitwerking omdat vooral kleine MKB-bedrijven weinig ruimte hebben om een keuzedeel te ontwikkelen en studenten individueel te begeleiden. Juist omdat passend lesmateriaal en goede begeleiding de belangrijkste succesaspecten van de keuzedelen zijn, is het fijn dat OTIB de brancheverantwoordelijkheid voor de inrichting van keuzevakken op zich heeft genomen.”

Volledig lesprogramma
Omdat de inhoudelijk ontwikkeling van veel door de regionale scholen en bedrijven op te pakken keuzedelen op zich laat wachten, zijn commerciële aanbieders overgegaan tot het aanbieden van ondersteunende lesprogramma’s. Zowel ten aanzien van de kwaliteit als voor wat betreft de prijs heeft Visser hierbij veel waardering voor OTIB: “OTIB gaat actief op zoek naar de technologische actualiteit en stemt de inrichting van de keuzedelen in goed overleg af op het onderwijsprogramma van de scholen. Met een mooi pakket aan keuzedelen geeft OTIB studenten hiermee goede kansen om hun kennis en marktwaarde tegen weinig kosten te vergroten.”

Kennis van markt en onderwijs
In de drie jaar dat Visser nu met OTIB samenwerkt, heeft zij bij de ontwikkeling van keuzedelen nog andere toegevoegde waarde van OTIB leren kennen: “Als opleidings- en ontwikkelingsfonds kent OTIB de installatiebranche als geen ander. Dit maakt dat OTIB nadrukkelijk rekening houdt met de mogelijkheden en behoeften van de in de regio gevestigde installatiebedrijven, de scholen en de studenten. OTIB maakt hiermee hét verschil tussen goede bedoelingen en voor bedrijven, scholen en studenten aantrekkelijk werkbaar ingerichte keuzedelen. Ik hoop dat er nog veel keuzedelen mogen volgen!”
 

Ron Meijer (l) en Stefan Jolink (r)
08-05-2019
Scholingstraject hybride docenten: een mooie uitdaging

Hoe breng je praktijkkennis in het onderwijs, help je het tekort aan techniekdocenten terug te dringen én ontwikkel je ook nog je persoonlijke talenten? Simpel: je neemt deel aan het scholingstraject ‘Docenten- en Instructeurspool Technische Branches Midden Nederland’! Een kort gesprek met projectleider Hans Haring en deelnemers Ron Meijer en Stefan Jolink over dit succesvolle initiatief van OTIB, OOM en A+O Metalektro en de ROC’s in Midden Nederland.
 

Het in 2018 in Midden Nederland gestarte scholingstraject leidt ervaren vakmensen uit de installatie-, metalektro- en metaalbranche binnen een jaar op om ingezet te kunnen worden als onderwijsgevende bij technische ROC’s en vmbo’s. Na afronding van het door de Hogeschool Utrecht verzorgde scholingstraject worden de vakmensen toegevoegd aan de ‘Docenten- en instructeurspool Technische Branches Midden Nederland’. De ROC’s kunnen een beroep op de pool doen als zij op zoek zijn naar iemand, bijvoorbeeld om een keuzedeel te verzorgen.

Aantrekkelijk traject
Kennis delen, onderwijservaring opdoen, met docenten werken. Maar ook leerlingen inspireren en genieten van de in- en doorstroom van goed opgeleide nieuwe vakmensen in de branche. Hans Haring somt met gemak de aantrekkelijkheden van het scholingstraject op. “En dan heb ik het nog niet eens over de voordelen van het traject voor de vakdocenten en de leerlingen of over de kansen die het traject bedrijven biedt om nieuw vaktalent al in een vroeg stadium te spotten.” Negatieve uitdagingen van het traject kent Haring niet. “Het delen van elkaars kennis en ervaring en het met elkaar met succes opleiden van toekomstige vakmensen versterkt de band tussen de scholen en de bedrijven in de regio enorm. Bekend maakt in dit opzicht ook bemind!”

Persoonlijke drijfveren
Teamleider engineering Ron Meijer en BIM-modelleur Stefan Jolink bevestigen de aantrekkelijkheden van het scholingstraject. Zij zijn beiden werkzaam bij totaalinstallateur Lomans in Amersfoort en baseren hun deelname aan het traject op persoonlijke ambities. Meijer: “Ik heb altijd graag voor de klas willen staan, maar om de een of ander manier is dit er nooit van gekomen. Nu kan ik én in het bedrijf mijn vak uitoefenen én een paar uur per week mijn expertise in het onderwijs brengen. Het kan voor mij niet mooier.” Ook in Jolink schuilt een docent. “Ik vind het leuk om binnen Lomans stagairs te begeleiden. En de positieve feedback van de ROC’s overtuigde mij al snel om aan het scholingstraject deel te nemen.” Binnen het traject zie Jolink mooie uitdagingen in het omgaan met de grote diversiteit aan studenten.  Jolink: “Elke leerling vraagt om persoonlijke aandacht en daarmee om een persoonlijke benadering. Het is aan ons om de juiste toon te vinden en de leerling goede kennis en ervaring bij te brengen.”

Goed contact en grote waardering
De samenwerking tussen de praktijkdocenten en de vakdocenten verloopt uitstekend en ook de begeleiding vanuit de ROC’s en de Hogeschool Utrecht is prima in orde. Meijer: “De vakdocenten zijn oprecht geïnteresseerd in de praktijkkennis die wij inbrengen. Op onze beurt kunnen wij didactisch veel van hen leren. Dit maakt dat we met elkaar als team kunnen werken.“ Jolink: “En ook binnen ons bedrijf kunnen we op waardering rekenen. Maar dit is niet zo gek als je bedenkt dat Lomans een echt leerbedrijf is met een echte leercultuur. We zijn dan ook niet de enigen in het bedrijf die jongeren graag opleiden.”
  
Meer dan een druppel
Meijer en Jolink maken deel uit van de eerste lichting van 17 ervaren vakmensen in Midden Nederland die in september hun pedagogisch-didactische diploma in ontvangst gaan nemen. Op basis van de goede ervaringen met de huidige groep deelnemers gaat het scholingstraject in september 2019 van start met een tweede groep. Haring: “Landelijk staat de teller op 85 hybride docenten. Dat is meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Dit neemt niet weg dat ik graag gemotiveerde projectleiders, servicetechnici, werkvoorbereiders, assistent-bedrijfsleiders en directeuren oproep om zich voor het tweede traject aan te melden. Je bent van harte welkom!”

Informatiebijeenkomst op 21 mei
Wil jij ook je vakkennis delen met jongeren, je loopbaan verbreden en nieuwe skills opdoen? OTIB, OOM, A+O en de ROC’s in Midden Nederland nodigen je dan graag uit voor de bijeenkomst die op 21 mei van 16.30 tot 18.00 uur bij het ROC Midden Nederland in Nieuwegein plaatsvindt. Neem voor meer informatie en/of je deelname aan de bijeenkomst contact op met Hans Haring via h.haring@rbpi.nl en via 06-51292482!
 

Overzicht BPV-handboeken
08-05-2019
BPV-handboeken: maak er gebruik van!

In samenwerking met de mbo-scholen in de regio Midden Nederland heeft BGO Midden Nederland voor meer dan 20 installatietechniekopleidingen praktisch te gebruiken BPV-handboeken ontwikkeld. Zo zijn er handboeken voor het profiel monteur elektrotechnische installaties (niveau 2) en het profiel tekenaar/ontwerper werktuigkundige installaties (niveau 4). Maar bijvoorbeeld ook voor de keuzedelen W voor E en E voor W.

De leerlingen ontvangen de handboeken bij de start van de opleiding. Hierbij krijgen zij van de mbo-instellingen een toelichting op het gebruik ervan. De praktijkopleiders worden in het gebruik van de handboeken begeleid door de BPV-consulenten van de mbo-instellingen. 

Klik hier voor een volledig overzicht van de verschillende BPV-handboeken, download gratis het handboek van jouw keuze en ga er direct mee aan de slag!
 

Het opleidingsaanbod in Midden Nederland
08-05-2019
Ken jij het aanbod van mbo-techniekopleidingen in Midden Nederland?

Voor het tot stand brengen van een duurzame samenwerkingsrelatie is het voor installatiebedrijven in Midden Nederland van belang om goed inzicht te hebben in het mbo-techniekaanbod van de ROC’s in Midden Nederland:


 

  • Hoornbeeck College
  • MBO Amersfoort
  • MBO Hilversum
  • MBO Utrecht
  • ROC Flevoland
  • ROC Midden Nederland

Wat hebben de mbo-scholen op verschillende onderwijsniveaus aan techniekonderwijs te bieden en wat is het ROC-aanbod van keuzedelen? Bekijk hier het opleidingsaanbod in Midden Nederland voor het schooljaar 2018/2019. Een goede basis voor een goed gesprek!
 

Bedrijven gezocht!
08-05-2019
Bedrijven gezocht voor de herijking van regioprofielen

De energietransitie, duurzaam bouwen en het toepassen van slimme energieoplossingen stellen nieuwe eisen aan de technische vakmensen van de installatiebranche. Deze nieuwe eisen vragen om een herijking van de huidige regioprofielen in Midden Nederland.

Om deze herijking zo goed mogelijk vorm te geven, is het RPBP op zoek naar installatiebedrijven die in deze nieuwe ontwikkeling willen participeren. Dit kan door het geven van feedback op concept-regioprofielen of door ons uit te nodigen voor een gesprek over de inhoud van de nieuwe profielen.

Help jij ons de branche vooruit te helpen? Meld je - ook voor het verkrijgen van meer informatie - dan nu aan bij RBPI-projectleider Dick van der Ent via d.vdent@rbpi.nl!
 

Overzicht bijeenkomsten en evenementen
08-05-2019
Uit de agenda

OTIB en het RBPI Midden Nederland organiseren dit jaar twee inspirerende bijeenkomsten voor installatiebedrijven en mbo-instellingen in de regio:
 

Praktijkopleidersdag Utrecht
Goede praktijkopleiders zorgen voor goed opgeleide leerlingen. Om de praktijkopleiders in hun bijzondere vak te ondersteunen, organiseren de technische opleidingsfondsen A+O-Metalektro, OOM en OTIB daarom graag Praktijkopleidersdagen. Doel van deze dagen is praktijkopleiders te informeren en te inspireren, maar vooral ook kennis en ervaring met zowel elkaar als met mbo-instellingen te laten uitwisselen. De Praktijkopleidersdag in de regio Midden Nederland vindt plaats op donderdag 19 september in Utrecht . Meer informatie volgt via www.praktijkopleidersdagen.nl. Maar reserveer deze dag alvast in je agenda!

Leernetwerkbijeenkomst duurzame ventilatieoplossingen
Dit najaar vindt in het Inspiratiecentrum van de Technische Unie in Zwolle een leernetwerkbijeenkomst plaats over duurzame ventilatieoplossingen. De bekendmaking van de precieze datum van deze speciaal voor praktijkopleiders en mbo-vakdocenten van studenten met een technische opleiding bedoelde bijeenkomst volgt nog. Maar voor meer inhoudelijke informatie over de bijeenkomst kun je nu al contact opnemen met RBPI-projectleider Dick van der Ent via d.vdent@rbpi.nl.