OTIB > Nieuwsbrief > RBPI nieuwsbrief Midden Nederland en Noord-Holland maart 2019, jaargang 3, nr.1 Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google plus Deel op Pinterest
08-03-2019
Digitale nieuwsbrief Midden Nederland en Noord-Holland: maart 2019

De gezamenlijke nieuwsbrief voor de RBPI’s Midden Nederland en Noord-Holland verschijnt in 2019 in maart, mei en oktober. Heb je nieuwstips uit de regio die we zeker in onze digitale nieuwsbrief moeten opnemen? Laat het ons weten via OTIB-regiomanager Erik Hans Boek (eh.boek@otib.nl) of OTIB-regiomanager bedrijven Jeroen Philippo (j.philippo@otib.nl)!

OTIB is er voor alle vakmensen!
08-03-2019
OTIB-focus op de vakmensen van de branche

OTIB richt zich in 2019 nadrukkelijk op de ontwikkeling van de vakmensen in de technische installatiebranche. Dit betekent een leven lang ontwikkelen, ook in de regio. OTIB-directeur Sven Asijee: “Alleen door je voortdurend in je vak en je persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, blijf je in beweging en kom je verder in een snel veranderende wereld. Met het bieden van passende ontwikkelingsmogelijkheden beweegt OTIB met de vakmensen mee. Als vakmens zit jij aan het stuur, OTIB is de motor.”

De nieuwe koers van OTIB is terug te vinden in het in januari gelanceerde OTIB online magazine. Hierin geeft OTIB aan hoe de 130.000 vakmensen van de branche in 2019 op OTIB kunnen rekenen.
 

Een leven lang ontwikkelen

In het magazine ‘OTIB in 2019: we staan weer voor je klaar!’ benadrukt Asijee de belangrijke rol van techniek in de snel veranderende wereld. Hierdoor zijn het de vakmensen van de branche die het verschil maken, of het nu gaat om de energietransitie, om slimme infrastructuur of om mensen comfortabel langer thuis te laten wonen. Asijee: “Het vakmanschap in de branche levert prachtig en tegelijkertijd verantwoordelijk werk op. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen én continu te kunnen inspelen op nieuwe branchekansen, is een leven lang ontwikkelen onmisbaar.”
 

Allemaal vakmensen

Met een breed palet aan activiteiten richt OTIB zich in 2019 niet alleen op de technische vakmensen van de branche, maar op iedereen die in de branche zijn of haar plek heeft gevonden en techniek tot leven brengt. Dit kan de monteur zijn, de engineer, de calculator of de specialist. Maar (dus) ook de HR-professional, de leidinggevende, de receptioniste en de inkoper. OTIB wil alle vakmensen ontwikkelingsmaatwerk bieden. Maar dit betekent volgens OTIB-bestuurder Erik van Engelen niet dat met de nieuwe koers alles gaat veranderen: “Zo blijven we gebruik maken van het regionale netwerk dat we met elkaar hebben opgebouwd. De kennis en contacten in de regio zijn goud waard!”
 

Talentontwikkeling

OTIB-bestuurder Zwanny Naber stelt in het magazine dat OTIB met de focus op talentontwikkeling de vakmensen van de branche goed in staat stelt om gepassioneerd met hun vak bezig te zijn: “De persoonlijke reis van een leven lang ontwikkelen staat centraal. We bieden de vakmensen veel mogelijkheden waaruit zij zelf keuzes kunnen maken. Daarnaast maken we de vakmensen bewust van de ontwikkelingen in het vak en in de samenleving én van de manier waarop zij met hun vakmanschap op deze veranderingen kunnen inspelen.” 
 
Groei bedrijven en vakmensen in de branche
08-03-2019
Branche in de lift, ook in Midden Nederland en Noord-Holland

De technische installatiebranche zit in de lift, ook in de regio Midden Nederland en Noord-Holland. Regiomanager bedrijven Jeroen Philippo juicht deze groei vanzelfsprekend toe. Maar hij ziet ook uitdagingen: “We moeten er alles aan doen om vakmensen op te leiden, naar bedrijven te leiden en voor de branche te behouden. Maar onze vraag naar vakmensen is zo groot dat we ook minder traditionele arbeidsmarktgroepen voor de techniek moeten zien te interesseren: vrouwen, zij-instromers, statushouders, met en zonder passende scholing. Iedereen met interesse voor techniek is welkom!” 

Veel bedrijven

De OTIB Trendfiles geven het precies aan: in het vierde kwartaal van 2018 waren in Nederland 8.665 technische installatiebedrijven actief, met in totaal 130.243 werknemers. De technische installatiebranche behoort hiermee tot de grootste branches van Nederland. Tegenover de daling van het aantal bedrijven in de periode 2008-2015 met 7 procent is het bedrijvenaantal tussen 2015 en 2018 gestegen met 4 procent.
 

Met nog veel meer vakmensen

Na een flinke daling in de periode 2008-2015 neemt het totale aantal werknemers in de technische installatiebranche weer toe: eind 2018 is het aantal werknemers met tien procent toegenomen ten opzichte van 2015. De toename in 2018 ten opzichte van 2017 bedraagt vier procent; de grootste toename van de laatste drie jaar.
 

Ook groei in de regio

De landelijke groei is ook terug te zien in de regio. Hoewel het aantal bedrijven in de regio al jaren redelijk stabiel is (ongeveer 970 bedrijven in Midden Nederland; zo’n 1.100 bedrijven in Noord-Holland), is het aantal werknemers in 2018 fors gegroeid. In Midden Nederland steeg het aantal werknemers van 14.000 in 2017 naar meer dan 14.500 in 2018. Noord-Holland liet evenzeer groei zien: van 14.500 werknemers in 2017 naar meer dan 15.000 in 2018.
 

Branche zoekt vrouw

De meeste werknemers in de technische installatiebranche zijn nog altijd vooral fulltime werkende autochtone mannen. Het totale aandeel vrouwen is in bijna twintig jaar tijd met maar één procent gestegen naar 10 procent in 2018. In technische beroepen is betreft dit slechts een groei van één naar twee procent. Philippo: “Hoewel je statistisch gezien kunt spreken van een verdubbeling, is het aantal vrouwen in technische beroepen natuurlijk veel te klein. Juist omdat werken in de techniek net zo goed mannen- als vrouwenwerk is, zijn bij het versterken van de instroom van nieuwe vakmensen in de branche nadrukkelijk ook op zoek naar vrouwen. In het voorjaar van 2019 start in de regio Noord-Holland een project dat moet gaan bijdragen aan een toename van het aantal vrouwen in technische functies.” 
Drie inspirerende themabijeenkomsten
08-03-2019
Investeren in ontwikkeling en inzetbaarheid
Speciaal voor ondernemende vrouwen in de regio Midden Nederland en Noord-Holland organiseren OTIB/RBPI de komende weken drie inspirerende themabijeenkomsten over de leercultuur en de vitaliteit in jouw bedrijf. Versterk je inzicht in een leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid en meld je snel aan! 
 
De themabijeenkomsten zijn speciaal bedoeld voor vrouwen in de technische installatiebranche die actief zijn in het personeelsbeleid, de communicatie en de marketing. Naast het opdoen van praktische kennis staan het uitwisselen van ervaringen en het inhoudelijk van elkaar leren in de bijeenkomsten centraal. De bijeenkomsten starten om 12.00 uur met een gezamenlijke lunch en worden om 16.15 uur afgesloten met een hapje en een drankje. 
 

19 maart, Heerhugowaard: Themabijeenkomst Bijblijven of afhaken?

In de themabijeenkomst ‘Bijblijven of afhakken?’ ga je praktisch aan de slag met het ontwikkelen van een goede leercultuur in je bedrijf. Deze cultuur is nodig om vakmensen te stimuleren invulling te geven aan een leven lang ontwikkelen. Je leert onder meer hoe je mensen kunt motiveren tot (bij)leren en hoe je zowel een groei-mindset als het lerend vermogen van mensen kunt bevorderen. Na afloop van de training ontvang je vier weken lang verschillende ‘challenges’ voor het uitvoeren van kleine opdrachten in jouw bedrijf. Kijk hier voor meer informatie en schrijf je in!


26 maart, Amsterdam: Vitalitea Integraal vitaliteitsmanagement

Samen met andere ondernemende vrouwen kijk je op de Vitalitea naar het hele plaatje van vitaliteit. Zo besteed je niet alleen aandacht aan fysieke aspecten, maar maak je ook kennis met de sociaal-emotionele, de zingevings- en de mentale aspecten van vitaliteit. Ook leer je wat het je oplevert om actief met vitaliteit in je bedrijf aan de slag te gaan (én wat er gebeurt als je dit niet doet!). Voor het krijgen van inzicht in je persoonlijke totaalbalans ga je daarnaast met je eigen vitaliteit aan de slag. Kijk hier voor meer informatie en schrijf je in!
 

16 april, Hoogland: Themabijeenkomst Duurzame inzetbaarheid

Of investeren in duurzame inzetbaarheid loont, is al lang geen vraag meer. Maar hoe slaag jíj erin om de duurzame inzetbaarheid van zowel jouzelf als je collega’s concreet te versterken? Aan de hand van praktijkvoorbeelden onderzoek je de mogelijkheden om de vitaliteit, de inzetbaarheid en de tevredenheid van alle vakmensen in je bedrijf te vergroten en leg je de basis voor een plan van aanpak waarmee jij de duurzame inzetbaarheid in jouw bedrijf ‘handen en voeten’ geeft. Kijk hier voor meer informatie en schrijf je in!
 
Opleiden van ervaren vakmensen tot hybride docent
08-03-2019
Succesvol hybride docentenprogramma Midden Nederland

Veel mbo-scholen verwachten in een paar jaar tijd een groot tekort aan techniekdocenten. Om hier iets aan te doen zijn OTIB, OOM en A+O in 2017 samen met de ROC’s in Midden Nederland van start gegaan met het opleiden van ervaren vakmensen tot hybride instructeur/assistent-docent. De eerste lichting van 17 ervaren vakmensen is in het najaar van 2018 begonnen met het scholingstraject ‘Docenten- en Instructeurspool Technische Branches Midden Nederland’. Eind juni hopen zij hun PDD-diploma in ontvangst te kunnen nemen.

Ervaren, gemotiveerde vakmensen

Het scholingstraject leidt ervaren vakmensen uit de installatie-, metalektro- en de metaalbranche  - veelal projectleiders, servicetechnici, hogere werkvoorbereiders, assistent-bedrijfsleiders en zelfs directeuren -  binnen een jaar op tot het niveau van assistent-docent voor technische ROC’s en vmbo’s in Midden Nederland. Na afronding van het door de Hogeschool Utrecht verzorgde scholingstraject worden de vakmensen als hybride docenten toegevoegd aan de ‘Docenten- en instructeurspool Technische Branches’.
 

Docentenpool

De docenten- en instructeurspool bestaat uit zowel vakmensen die het opleidingstraject hebben doorlopen als uit vakmensen die hun bevoegdheid elders hebben gehaald. De ROC’s kunnen een beroep op de pool doen als zij op zoek zijn naar een vakdocent, bijvoorbeeld om een keuzedeel te verzorgen. Ook is de hybride docent voor de ROC’s een mooi ‘instrument’ om vakinhoudelijke en didactisch goede techniekdocenten te kunnen werven en selecteren.
 

Win-winsituatie

De hybride docenten dragen direct bij aan het oplossen van het docententekort. Bovendien zorgen zij voor een directe praktijkoverdracht naar leerlingen en collega-onderwijsgevenden. Andersom brengt de docent ook scholingskennis terug naar zijn of haar bedrijf. Hierdoor profiteren zowel de leerlingen en de ROC’s als de deelnemende bedrijven van de docenten- en instructeurspool. En met hun investering in hun persoonlijke ontwikkeling profiteren de nieuwe docenten natuurlijk ook zelf van de pool! 
 

Uitbreiding ambitie

Op basis van de tot nu toe behaalde resultaten hebben ook andere technische sectoren interesse in het scholingstraject getoond. Daarom is in januari 2019 gestart met het werven van hybride docenten in drie technische branches. 
 

Meer informatie

Voor meer informatie over het hybride docentenprogramma kun je contact opnemen met projectleider Hans Haring via h.haring@rbpi.nl.
 
Branche op zoek naar vakvrouwen
08-03-2019
Campagne voor meer vrouwen in de techniek in Noord-Holland
Voor technische installatiebedrijven is het steeds moeilijker om nieuwe vakmensen te vinden. Des te meer reden om op zoek te gaan naar talentvolle vrouwen met belangstelling voor techniek! Met een speciaal op installatiebedrijven in Noord-Holland gerichte campagne maakt het Steunpunt Arbeidsmarkt Mobiliteit zich sterk voor het werven van meer vrouwen op technisch-uitvoerende functies. 
 
Het Steunpunt Arbeidsmarkt Mobiliteit ziet in de werving van meer vrouwen op technisch-uitvoerende functies een duurzame oplossing voor het tekort aan technische vakmensen in de regio Noord-Holland.
 

Campagne

Aansluitend op campagne ‘Branche zoekt vrouw’  - die vrouwen met belangstelling voor techniek oproept om een loopbaan in de technische installatiebranche te overwegen -   is het Steunpunt op zoek naar installatiebedrijven in Noord-Holland die willen meedoen aan het project ‘Meer vrouwen op technisch uitvoerende functies in Noord-Holland’.
 

Steun in ruil voor werksfeer

Op basis van een inventarisatie van de specifieke behoefte van een bedrijf aan (al dan niet: parttime inzetbare) vrouwelijke zij-instromers, gaat het Steunpunt op zoek naar een passende match. In ruil voor het verzorgen en financieren van een voor vrouwen passend opleidingstraject vraagt het Steunpunt het bedrijf om een prettige werksfeer een goed leerklimaat.
 

Meer informatie

Benieuwd naar wat het project ‘Meer vrouwen op technisch uitvoerende functies in Noord-Holland’ voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact met het Steunpunt op via 0800-6061 of via steunpuntam@otib.nl!
 
Samer werkzaam bij HulstFlier
08-03-2019
‘Jij bent een goed mens’: arbeidsmarktcoach helpt statushouder aan het werk

Het aan het werk helpen van nieuwe arbeidskrachten voor de technische installatiebranche is een hele klus. De arbeidsmarkt voor geschoolde vakmensen is zo krap dat de branche hard op zoek is naar iedereen die geïnteresseerd is in techniek. Een statushouder uit Syrië kwam in contact met arbeidsmarkcoach Janine Northausen die hem wist te matchen met HulstFlier Installateurs in Elburg.

Lang voortraject

Voordat Janine Northausen met Samer kennis maakte, had de statushouder uit Syrië al een lang inburgeringstraject achter de rug. De gemeente Elburg, waar Samer woont, bracht hem in het voorjaar van 2018 in contact met Metechnica, de organisatie die voor de technische installatiebranche en de metaalsector vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengt. Met een stevige selectie, een maandenlange stage, een werkperiode met behoud van uitkering  en de afronding van een voorschakeltraject slaagde Janine erin om Samer te verbinden aan HulstFlier Installateurs in Elburg. Een installatiebedrijf met oog voor zijn medewerkers die zichzelf als (MVO-) doel heeft gesteld om te investeren in arbeidsplaatsen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
 

Intensief contact

Waar het matchen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt vaak al een hele toer is, kent het matchen van statushouders nog aanvullende uitdagingen. Janine: “Het begeleiden van een statushouder kost veel tijd. Je hebt te maken met taalbarrières, cultuurverschillen en vaak ook moeilijke privésituaties. Daarom is het belangrijk om intensief contact te hebben, de lijnen kort te houden en de voortgang goed te blijven volgen. Maar het resultaat mag er zijn. Toen Samer bij HulstFlier aan de slag kon, stuurde hij mij trots een foto van zijn nieuwe werkplek met als onderschrift ‘Jij bent een goed mens!’. Een tevreden werknemer bij een tevreden werkgever, daar doe je het als arbeidsmarktcoach voor.”
 

Maatwerk

In samenwerking met collega-arbeidsmarktcoach Margreet van de Worp heeft HulstFlier inmiddels al twee statushouders uit Syrië in dienst die bemiddeld zijn door Metechnica. Dit mooie resultaat neemt niet weg dat Janine bij andere bedrijven aarzelingen ziet om een statushouder in dienst te nemen. “Veel bedrijven hebben het op dit moment zo druk dat ze nauwelijks tijd hebben om een statushouder goed te kunnen begeleiden. Als arbeidsmarktcoaches proberen we daarom zoveel mogelijk voor bedrijven te organiseren. Nog meer dan bij reguliere bemiddelingen komt het hierbij aan op maatwerk en individuele aandacht. Maar dat leveren we graag!”
 

Bedrijven gezocht!

Ondanks het feit dat het aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt verder afneemt, nodigt Janine installatiebedrijven in de regio Flevoland, het westelijk deel van Zwolle en de IJsselvechtstreek van harte uit om contact met haar op te nemen. Janine is bereikbaar via 06-57553702 en via janine.northausen@metechnica.nl. Wellicht is het ook voor jouw bedrijf mogelijk om gezamenlijk een nieuwe bemiddeling  tot stand te brengen!
 
Leerlingen verduurzamen gebouwde omgeving
08-03-2019
Technasiumscholen hard aan de slag met ‘Van gas los’

Het einddoel van de energietransitie is inmiddels algemeen bekend: in 2050 moet alle bestaande bouw in Nederland van het gas af zijn. Een mooie uitdaging voor de technische installatiebranche. Maar hoe realiseer je dit? 4.000 leerlingen van meer dan 50 Technasiumscholen in heel Nederland zijn op dit moment hard bezig om deze vraag met een eigen ontwerp van een technisch warmteplan te beantwoorden. De inzet: het winnen van de Technasium Top Award 2019!

De Technasium Top Award is een jaarlijks evenement van de Stichting Technasium waarin derdejaars havo- en vwo-leerlingen oplossingen ontwerpen voor een actueel maatschappelijk en technisch thema. Het thema van dit jaar is de door OTIB ontworpen uitdaging ‘Van gas los’.
 

Hard aan de slag 

De wedstrijd bestaat uit het ‘adopteren’ van een gebouw, het uitvoeren van een onderzoek- en ontwerpproject op school, het volgen van gastlessen van installateurs, het maken van excursies naar voorbeeldgebouwen en warmtepompcentra, het op school presenteren van de door de leerlingen (‘engineers’) ontworpen oplossing aan een panel van experts en het geven van presentaties op een regionaal mini-symposium en op de op 16 mei in Rijswijk (Zuid-Holland) plaatsvindende landelijke finale. 
 

Deskundige begeleiding

De aan ‘Van gas los’ deelnemende Technasium-scholen werken bij hun project samen met bezitters van gebouwen en met regionale installateurs (die vaak tevens de eigen ‘huis-installateurs’ van de scholen zijn).  Bij het ontwerp en de bouw van hun warmteplan krijgen de leerlingen van installateurs gerichte feedback  waarmee zij hun ontwerp in de aanloop naar de finale continu kunnen verbeteren. Gedurende het traject worden de scholen ondersteund door de regiocoördinatoren van OTIB.
 

Meer informatie

Ben je in aanloop naar de finale op 16 mei ook benieuwd de door OTIB ontworpen ‘Van gas los’- opdracht en het verloop van de Technasium Top Award? Kijk dan op www.technasiumtopaward.nl/vangaslos voor meer informatie!  
 
Ook OTIB stand met ''AR-battle'' in de RAI
08-03-2019
20 maart: regionale themalunch in Amsterdam
Op 20 maart organiseert OTIB een themalunch in Amsterdam waarin het ontwikkelen van een goede leercultuur in je bedrijf centraal staat. Na afloop van de workshop ‘Bijblijven of afhaken’ kun je verder over het thema in gesprek met OTIB-medewerkers en deelnemen aan een rondleiding bij Skills Heroes, waar mbo-studententeams strijden om winnen van vakprijzen.
 
De regionale themalunch is speciaal bedoeld voor werkgevers, leidinggevenden, P&O-ers en OTIB-contactpersonen van kleine en middelgrote technische installatiebedrijven. Naast de workshop en de rondleiding legt OTIB je graag uit hoe OTIB je kan ondersteunen bij de ontwikkeling van de vakmensen in je bedrijf.
 

Bijblijven of afhaken?

In de workshop ‘Bijblijven of afhakken?’ ga je praktisch aan de slag met het ontwikkelen van een goede leercultuur in je bedrijf. Deze cultuur is nodig om vakmensen te stimuleren invulling te geven aan een leven lang ontwikkelen. Je leert onder meer hoe je mensen kunt motiveren tot (bij)leren en hoe je zowel een groei-mindset als het lerend vermogen van mensen kunt bevorderen. 
 

Skills Heroes

In de rondleiding bezoek je de van 20 tot en met 22 maart in de RAI plaatsvindende finales van de jaarlijkse vakwedstrijden voor het mbo: Skills Heroes. Hierbij laten studenten in diverse vakrichtingen hun talenten zien. Naast het wedstrijdelement voor de studenten biedt Skills Heroes bezoekers een mooie gelegenheid om zich te oriënteren op en voorlichten over beroepen, studiemogelijkheden in (onder andere) de techniek. OTIB staat ook zelf op de vakwedstrijden met een stand vol innovatie. Van een ''AR-battle'' met de Hololens tot een rondleiding met VR-bril door het meest duurzame gebouw van Europa.  
 

Locatie aan aanmelden

De van 11.30 tot 13.30 uur durende themalunch vindt op woensdag 20 maart plaats in de RAI in Amsterdam. Wanneer je bedrijf is aangesloten bij OTIB kun je kosteloos aan de themalunch deelnemen. Meld je hier aan! 
 
Een greep uit het aanbod
08-03-2019
Uit de agenda

De komende maanden organiseert OTIB weer inspirerende workshops en trainingen in de regio voor vakmensen in de technische installatiebranche. Een greep uit het aanbod:

Cursus E voor W

Op 5 en 19 maart vindt in Woerden de tweedaagse cursus ‘Elektrotechniek in woningen’ plaats. De cursus is bedoeld voor installateurs met een werktuigkundige achtergrond die de basisbeginselen van elektrotechnische installaties in woningen willen leren kennen. Kijk hier voor meer informatie.
 

Cursus W voor E

De tweedaagse cursus ‘Werktuigkundige techniek in woningen’ vindt in Woerden op 9 en 16 april plaats. Deze cursus is bedoeld voor installateurs met een elektrotechnische achtergrond die de basisbeginselen van werktuigkundige installaties in woningen willen leren kennen. Kijk hier voor meer informatie.
 

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken

Wil jij ook werk maken van veilig en gezond werken? Schrijf je dan nu in voor een Praktijkdag bij jou in de regio! Er zijn Praktijkdagen voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden en voor middenkader en management. De eerste Praktijkdag gaat op 20 maart in Nieuwegein van start. Kijk hier voor meer informatie.
 

Girlsday 2019

Op 11 april 2019 openen honderden technische bedrijven in Nederland hun deuren om meisjes van 10 tot 15 jaar kennis te laten maken met de beroepspraktijk. Tegelijkertijd maken de bedrijven kennis met hun mogelijk nieuwe vrouwelijke professionals. Kijk hier voor meer informatie en doe mee!
 

Training Goede start voor begeleiders van zij-instromers 

Ben je op zoek naar zij-instromers of al een zij-instromer in dienst? Met de training Goede start voor begeleiders van zij-instromers kan OTIB je goed ondersteunen bij het begeleiden van de nieuwe medewerkers! De eerstvolgende training vindt plaats op 11 april in Woeden. Kijk hier voor meer informatie.