OTIB > Nieuwsbrief > RBPI nieuwsbrief Noord Nederland en Gelderland/Overijssel 24 juni 2019, jaargang 1, nr. 2 Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google plus Deel op Pinterest
24-06-2019
Digitale nieuwsbrief Noord en Oost Nederland: juni 2019

Dit is de juni-editie van de gezamenlijke nieuwsbrief van de RBPI’s Noord Nederland en Gelderland/Overijssel. Heb je nieuwstips uit de regio die we zeker in de december-editie van onze digitale nieuwsbrief moeten opnemen? Laat het ons weten via OTIB-regiomanager Robert-Jan de Vries (rj.dvries@otib.nl) of OTIB-regiomanager bedrijven André Bouwmeester (a.bouwmeester@otib.nl)!

24-06-2019
“Noord Nederland staat voor enorme uitdagingen”

Net als in andere regio’s in Nederland is de vraag naar goed opgeleide technische vakmensen in Noord Nederland groot. “En door de energietransitie én de herstelwerkzaamheden in het Groningse aardbevingsgebied wordt deze vraag in de regio alleen maar groter en groter,” zo stelt RBPI-voorzitter Tom van Engelen. Een kort gesprek over de uitdagingen in de regio.

Als directeur-eigenaar van totaalinstallateur Vriend in Coevorden weet Van Engelen maar al te goed hoe moeilijk het is om nieuwe vakmensen in huis te halen. “Goed opgeleide schoolverlaters zijn schaars in de regio en er zijn veel kapers op de kust. Tegelijkertijd neemt de vraag naar kundig installatiewerk alleen maar toe. Denk, behalve aan de reguliere installatiewerkzaamheden, aan de verduurzamingsopgave. Maar ook aan het schadeherstel in het aardbevingsgebied. In Noord Nederland ligt voor decennia aan uitdagend installatiewerk!”

Intern opleiden
Met het beperkte aanbod van direct inzetbare vakmensen en de steeds groter wordende klantvraag moeten installatiebedrijven veel tijd en energie steken in het intern opleiden van nieuwe medewerkers. Van Engelen: “Hoewel het vanzelfsprekend nog mooier zou zijn wanneer schoolverlaters perfect opgeleid de branche instromen, is met intern opleiden op zich niets mis. Maar wel zie ik dat, juist gezien de nu al hoge werkdruk bij installatiebedrijven, grotere bedrijven met bedrijfsscholen hier beter in slagen dan kleinere bedrijven. Voor kleinere installatiebedrijven is dit een zorgelijke ontwikkeling.”

Jeugd enthousiasmeren
Om de instroom van nieuwe vakmensen in de installatiebranche zo sterk mogelijk te bevorderen, zet het RBPI alle zeilen bij. Zo is het bedrijf van Van Engelen actief betrokken bij de jaarlijkse Dag van de Techniek, waarop leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool samen met hun ouders verschillende bedrijven bezoeken om met techniekuitdagingen aan de slag te gaan. Daarnaast staan vakmensen van installatiebedrijven regelmatig voor de klas om de praktijk van de techniek naar het vmbo en het mbo te brengen. Van Engelen: “Bedrijven spelen een zeer belangrijke rol in het enthousiasmeren van de jeugd voor techniek. Je kunt hier eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen.”

Onderwijs ondersteunen
Volgens Van Engelen is ook de inzet van hybride docenten op scholen hard nodig, zeker gezien het feit dat het onderwijs vergrijst en de techniek zich sneller ontwikkelt dan de onderwijsprogramma’s. Om het onderwijs echt goed te kunnen ondersteunen ziet de RBPI-voorzitter echter wel graag een grotere wisselwerking: “Wil je als docent goed op de hoogte zijn van de nieuwste techniekontwikkelingen, dan moet je de techniekpraktijk kennen. De meeste monteurs hebben voldoende ruimte om een docent een dag mee naar de klant te nemen. Dit is voor het onderwijs enorm leerzaam!”

Zij-instroom bevorderen
Om ook op de korte termijn in de vraag te kunnen voorzien, richt de branche in Noord Nederland zich ook op het bevorderen van de zij-instroom van mensen met belangstelling voor techniek. Zo zet Van Engelen  - samen met andere bedrijven, arbeidsmarkcoach Inge Westerhof, de gemeente, scholen, opleiders en het UWV -  onder meer in op het opleiden van statushouders. “Na eerdere ervaringen met mismatches zie ik dat met goede samenwerking veelbelovende resultaten zijn te halen.”

Samen optrekken
Ondanks de vele inspanningen die de branche nu al doet om de instroom van goed opgeleide vakmensen naar installatiebedrijven te vergroten, is er volgens Van Engelen nog veel werk te doen. Wel is hij optimistisch: “Alle installatiebedrijven in Noord Nederland zijn van het nut en de noodzaak van de uitdagingen van de branche doordrongen. Het bewustzijn is er. De energie is er. Dit is een essentieel begin om met alle voor de branche relevante partijen gezamenlijk aan de slag te gaan!”
 

Landelijke en regionale cijfers
24-06-2019
Regionale groei technische installatiebranche

De technische installatiebranche zit in de lift, ook in Noord Nederland en Gelderland/Overijssel.
Ondanks de mooie cijfers kijkt OTIB-regiomanager Robert-Jan de Vries echter vooral graag vooruit: “De regio heeft de komende jaren heel veel nieuwe vakmensen nodig. Daarom is de branche er alles aan gelegen om met alle relevante partijen  - bedrijven, scholen,  gemeenten, opleidingsinstituten -  op alle mogelijke manieren in te zetten op het vergroten van de instroom en het behouden van bestaande vakmensen.“ 

Veel bedrijven
De nieuwste cijfers van OTIB Trendfiles geven het precies aan: in het eerste kwartaal van 2019 waren in Nederland 8.652 technische installatiebedrijven actief, met in totaal 130.243 werknemers. De technische installatiebranche behoort hiermee tot de grootste branches van Nederland. Na een daling van het aantal bedrijven in de periode 2008-2015 met 7 procent is het bedrijvenaantal sinds 2015 met 4 procent gestegen.

Met nog veel meer vakmensen
Na een flinke daling in de periode 2008-2015 neemt ook het aantal werknemers in de technische installatiebranche weer toe: in het eerste kwartaal van 2019 zijn in de branche tien procent meer werknemers actief dan in 2015. De verdeling van de bedrijven is overigens niet gelijk verdeeld; 49 procent van het totale aantal werknemers is in dienst van zeven procent van het totale aantal bedrijven.

Ook groei in de regio
De landelijke groeicijfers zijn ook terug te zien in de regio Noord Nederland en Gelderland/Overijssel, zij het dat er tussen de deelregio’s wel verschillen bestaan. Zo is de groei van het aantal bedrijven in Noord Nederland sinds 2015 met 4,8 procent gestegen (naar 754 bedrijven nu) terwijl  het aantal bedrijven in Overijssel met een groei van 1,3 procent (van 565 bedrijven in 2015 naar 576 bedrijven nu) stabiel is gebleven en het aantal bedrijven in Gelderland met 7,9 procent (van 1.122 naar 1.211 bedrijven) juist flink is gegroeid.
Over de periode 2015-2019 kennen Noord Nederland en Gelderland hetzelfde groeipercentage van het aantal werknemers: 11,6 procent (resulterend in 11.952 werknemers in Noord Nederland en 18.424 werknemers in Gelderland in 2019). Met een groeipercentage van 13 procent is de stijging van het aantal werknemers in Overijssel nog groter: van 8.781 in 2015 naar 9.913 nu.

Branche zoekt vrouw
Wat verder opvalt is dat de meeste werknemers in de technische installatiebranche vooral fulltime werkende autochtone mannen zijn. Het aandeel vrouwen is in bijna twintig jaar tijd met maar één procent gestegen naar 10 procent. En in de technische beroepen betreft dit slechts een groei van één naar twee procent. De Vries: “Gezien de grote vraag naar technische vakmensen heet de branche iedereen met interesse in techniek welkom, en zeker ook vrouwen. Met de campagne ‘Branche zoekt vrouw’ willen we het percentage zij-instromende vrouwen in de regio dan ook graag verhogen.”

Meer informatie
Wil je meer weten over de landelijke en regionale cijfers met betrekking tot de technische installatiebranche? Kijk dan op www.trendfiles.otib.nl en stel op basis van de meest actuele gegevens zelf overzichten samen van het aantal bedrijven, werknemers, omzetten en werkvoorraden, leerlingen en leerwerkbanen!

Terugblik Leve(n)lang Gelders Vakmanschap!
24-06-2019
Geslaagd Leve(n)lang Gelders Vakmanschap: 350 nieuwe instromers!

In mei 2018 ging het Gelderse samenwerkingsverband ‘Leve(n)lang Gelders Vakmanschap’ van start. Precies een jaar later is het project afgerond en blikken projectleider Haske van Aken en OTIB-regiomanager Robert-Jan de Vries tevreden terug: “Met de gezamenlijke inspanning van de provincie, technische branches, vakorganisaties, O&O-fondsen, MBO -en HBO-instellingen, UWV Werkbedrijf hebben we in een jaar tijd een instroom van 350 mensen in de techniek weten te bereiken. Een geweldig resultaat!”

Het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap bundelde in één jaar tijd alle in de provincie Gelderland aanwezige krachten om de technische arbeidsmarkt beter te laten functioneren, de intersectorale mobiliteit te bevorderen en het leven lang ontwikkelen van bestaande vakmensen in de technische branches te stimuleren. Het actieplan liep van mei 2018 tot mei 2019.

Breed gedragen initiatief
Het actieplan kon vanaf de start rekenen op brede steun. De Vries: “Juist door de goede medewerking van alle partners hebben we samen een mooi resultaat kunnen bereiken: in één jaar tijd 350 nieuwe instromers uit alle doelgroepen die we vooraf hadden geformuleerd. Het was interessant om te zien dat we groepen hebben geïnspireerd die je anders lastiger bereikt.”

Arbeidsmarktcoaches en scholingsvouchers
In het samenwerkingsverband was een belangrijke rol weggelegd voor de arbeidsmarktcoaches die werkzoekenden  - waaronder vrouwen, 45+’ers, kwetsbare jongeren en statushouders -  helpen bij het vinden van werk. Van Aken: “De arbeidsmarktcoaches hebben in de regio een spilfunctie vervuld tussen kandidaten en werkgevers. Ook begeleidden zij werkzoekenden, werkenden en zzp’ers bij het aanvragen van scholingsvouchers.” Deze vouchers bestaan uit geldbedragen die de ontvangende partijen gericht inzetten voor het begeleiden van de doelgroepen van werkloosheid naar werk én zogeheten werk-naar- werktrajecten. In het kader van het thema Leven lang ontwikkelen’ zijn de vouchers ook inzetbaar voor de begeleiding en opleiding van werkenden.

Honderden instromers en scholingstrajecten
De begeleidingstrajecten en vouchers bleken een groot succes. Van Aken: “Tot nu toe zijn zo’n 350 begeleidingstrajecten uitgevoerd en zijn in totaal 850 vouchers uitgereikt. Vouchers voor ‘Ik zoek werk in de techniek’ en ‘Ik werk in de techniek’ zijn nagenoeg op. Wel zijn er nog enkele omscholingsvouchers beschikbaar voor ‘Ik werk buiten de techniek’ en ‘Ik ben zzp’er in de techniek’.”

Hybride docenten en instructeurs
Een ander belangrijk doel van Leve(n)lang Gelders Vakmanschap was de aanwas van nieuwe (hybride) docenten techniek. Het hiertoe ontwikkelde scholingstraject “Docenten- en instructeurspool Technische Branches” ging begin oktober 2018 met 18 deelnemers van start. De Vries: “Ervaring met eerder gestarte groepen leert dat zo’n 65% van de deelnemers zich als hybride docent of instructeur structureel verbindt aan het technische beroepsonderwijs. Inmiddels verzorgen binnen deze nog af te studeren groep al verschillende deelnemers lessen. Precies wat we beogen!”

Goed voorbeeld doet goed volgen
Ook elders in Nederland ontstond al snel belangstelling voor het Gelderse actieplan, vooral met de focus op scholingsvouchers. Van Aken: “Een paar maanden na de start van het actieplan is in Overijssel een soortgelijk programma van start gegaan, onlangs gevolgd door een gelijksoortig programma in Limburg. Ook heb ik gedeputeerden van Noord-Holland een presentatie mogen geven. De door ons opgedane kennis en ervaring delen we graag!” 

Evaluatierapport
Op 1 juli verschijnt een evaluatierapport met de leerpunten van de samenwerking binnen een Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Mocht het actieplan een vervolg krijgen, dan willen Van Aken en De Vries graag steviger inzetten op het bereiken en overtuigen van mkb’ers om de leercultuur binnen hun bedrijf te bevorderen en hun werknemers nog meer bij toekomstgerichte scholing te betrekken. De Vries: “Het zou mooi zijn om het stevige netwerk dat we hebben opgebouwd structureel te kunnen inbedden voor de toekomst.”
 

Margreet van de Worp OTIB Adviseur Arbeidsmarkt
24-06-2019
‘Branche zoekt vrouw’ werpt vruchten af

Het project ‘Branche zoekt vrouw’ is bedoeld om meer vrouwen met een belangstelling voor techniek te begeleiden naar een baan in de technische installatiebranche. Adviseur Arbeidsmarkt voor de regio Gelderland/Overijssel, Margreet van de Worp, is blij met de eerste resultaten.

Sinds 1 mei is Margreet van de Worp in opdracht van OTIB Adviseur Arbeidsmarkt voor de regio Gelderland/Overijssel. Daarvóór was zij als arbeidsmarktcoach nauw betrokken bij het project ´Branche zoekt vrouw’. In dit project  begeleidde zij individuele kandidaten die in de technische installatiebranche aan de slag willen gaan. In haar nieuwe rol initieert Van de Worp vooral publiek-private projecten voor zij-instromende vrouwen.

Focus op meer vrouwen in de techniek
In de technische installatiebranche werken wel degelijk technische vakvrouwen, maar hun aantal is zo gering dat er heel veel ruimte is voor meer vrouwen. Van de Worp: “Technische vakvrouwen functioneren goed en maken met succes carrière in de branche. Dit succes willen we uitbreiden. Met dit doel voor ogen werken OTIB, Techniek Nederland, de Werkgevers Servicepunten Achterhoek en Midden-Gelderland en Opleidingsbedrijf InstallatieWerk in het project ‘Branche zoekt vrouw’ nauw samen. We richten ons op zij-instromende vrouwen die met of zonder werkervaring in de installatietechniek aan de slag gaan.”

Stevig basisopleidingstraject
Het basisopleidingstraject van ‘Branche zoekt vrouw’ stoomt de deelnemende vrouwen in zo’n drie maanden klaar voor een baan in de branche. Van de Worp: “Het traject start met een oriëntatiebijeenkomst, een intakegesprek en een assessment waarin we kijken of de kandidaat bij de installatiebranche past. Daarna volgen een basiscursus elektro- of installatietechniek, een VCA-opleiding, de training ‘Effectief aan het werk’, professionele coaching en een stage bij een werkgever, eventueel met behoud van uitkering.”

Concrete resultaten
Inmiddels telt het project in de Achterhoek en Midden-Gelderland zes deelnemers. Vier deelnemers zijn nu aan het werk in de branche en twee hiervan volgen inmiddels een BBL-opleiding. Van de Worp: “De kandidaten die het traject hebben doorlopen zijn heel gemotiveerd, pakken de materie snel op en hebben goed inzicht. Daarnaast is het mooi om te zien dat hun vrouwelijke kwaliteiten en soft skills een goede bijdrage leveren aan de teamsfeer in bedrijven. De werkgevers van deze vrouwen zijn dan ook heel enthousiast!”

Uitrol in Nederland
Binnenkort volgt een evaluatie van ‘Branche zoekt vrouw’ in de Achterhoek en Midden-Gelderland. In januari startte het project al in Midden- en Zuid-Limburg , in april gevolgd door een met acht deelneemsters gestart project in Noord Nederland. Eind juni start ‘Branche zoekt vrouw’ in Noord-Holland.

Terugblik bijeenkomst "De Aftrap" 25 april
24-06-2019
OTIB trapt in Zwolle af voor een leven lang ontwikkelen

Het voetbalseizoen naderde zijn einde al. Maar hier leek op 25 april in Zwolle weinig van te merken. Meer dan 120 elektrotechnici en zo’n 30 werkgevers zagen weliswaar ook de stormachtige voetbalwedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Groningen, maar waren vooral naar Zwolle gekomen voor ‘De Aftrap van OTIB’. Inzet van deze bijzondere bijeenkomst: een technologisch snel veranderende wereld vraagt om een voortdurende zelfontwikkeling van jou als vakmens. Om je hierin te stimuleren legt OTIB voor jou de bal op de stip. Het is aan jou om te scoren!

Met een uitdagend programma lag de focus van ‘De Aftrap van OTIB’ op de persoonlijke ontwikkeling van iedereen die in de technische installatiebranche actief is. Met inspirerende sprekers en levendige discussies legde OTIB hierbij vooral nadruk op de kansen die je als vakman of vakvrouw zelf kunt creëren.

Stilstaan is geen optie, zelf regie nemen wel
OTIB-regiomanager Noord Nederland, Robert-Jan de Vries, wist het bij de start van ‘De Aftrap’ al kernachtig te verwoorden: de uitdagingen van de energietransitie, de toenemende digitalisering in de techniek en de elkaar snel opvolgende technologische innovaties stellen de installatiebranche voor een energieke toekomst. Stilstaan is geen optie, zelf de regie nemen wel. De Vries: “De maatschappelijke relevantie van de installatiebranche wordt met de dag groter. Neem daarom vandaag nog de aftrap naar de toekomst en pak zelf het stuur in handen om met een leven lang ontwikkelen aan de slag te gaan!”

Focus op de bal
Meer food for thought voor het pakken van de regie op je loopbaan kregen de deelnemers van FNV-bestuurder Diny Schoorlemmer en regiomanager Berthold van Benthem van Techniek Nederland. Maar ook de trendverkennende vooruitblikken van Fountainheads Jan-Henk Bouman en Wim van Rooijen, de praktijkverhalen van Jent Bijlstra (Bijlstra Installaties uit Dokkum) en de ervaringen van oud-voetballer en relatiebeheerder Dirk Marcellis boden de deelnemers van ‘De Aftrap’ de nodige inspiratie voor de focus op de bal: het werken aan je toekomstgerichte vakmanschap.

Bal op de stip
‘De Aftrap’ bleef niet steken in het bieden van inspirerende woorden. Om de deelnemers in stelling te brengen om in hun toekomst te investeren, legde OTIB voor iedereen de bal op de stip: 500 euro aan scholingsvouchers, die door de provincie Overijssel nog eens worden verdubbeld naar 1.000 euro. En omdat de branche- en vakorganisaties in Overijssel daarnaast ook nog extra vouchers van 1.500 euro beschikbaar stellen, ligt er voor elke branchevakman en -vakvrouw in Overijssel in totaal 2.500 euro aan investeringsmogelijkheden in de eigen loopbaan klaar. Als dat niet gemakkelijk scoren is!
 

Overzicht workshops, trainingen en evenementen
24-06-2019
Uit de agenda

De komende maanden organiseert OTIB veel inspirerende workshops en trainingen voor vakmensen in de technische installatiebranche. Een greep uit het aanbod:

Sterk in je Werk
Wat zijn je ambities en welke stappen heb je nodig om deze te bereiken? Je vindt de antwoorden op deze en andere vragen in de speciaal  voor vakmensen van 26 tot en met 49 jaar bedoelde workshop Sterk in je Werk. De workshop vindt onder meer plaats op 27 juni in Groningen, op 3 oktober in Sneek en op 10 oktober in Zwolle. Kijk hier voor het programma en meld je (snel) aan!

Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken
Wil jij ook werk maken van veilig en gezond werken? Schrijf je dan nu in voor een Praktijkdag bij jou in de regio! Op 4 september kun je in Assen de Praktijkdag voor middenkader en management volgen; de Praktijkdag voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden kun je op 9 oktober volgen in Zwolle en op 6 november in Harderwijk. Kijk hier voor meer informatie meld je aan!

Workshop RI&E
Veilig en gezond werken begint met kennis. Kennis van de risico’s op de werkvloer en kennis van de manieren waarop u deze risico’s kunt verkleinen of voorkomen. Met de workshop RI&E leg je een stevige basis om veilig en gezond werken in de praktijk te realiseren. Kijk daarom hier voor meer informatie en schrijf je in voor de workshop op 5 september in Assen!

Praktijkopleidersdagen
Als praktijkopleider sta voor de belangrijke uitdaging leerlingen op de werkvloer te inspireren. Om je hierbij te ondersteunen organiseert OTIB Praktijkopleidersdagen waarin jouw ontwikkeling centraal staat. Kijk hier voor het programma van 24 september in Wolvega en schrijf je snel in!

Workshop 50+
Ben je inmiddels een zeer ervaren vakman of vakvrouw in de installatiebranche? Ga juist ook dan actief met je toekomst aan de slag met de workshop 50+! De workshop vindt onder meer plaats op 25 september in Hengelo, op 3 oktober in Zwolle, op 4 oktober in Apeldoorn, op 31 oktober in Wolvega en op 1 november in Nijmegen. Kijk hier voor de mogelijkheden en meld je direct aan!

P&O-masterclass Diversiteit en inclusie
Veel installatiebedrijven zijn hard op zoek naar vakmensen, terwijl een groot potentieel op de arbeidsmarkt onaangeroerd blijft: vrouwen, mensen met een arbeidshandicap of een migratieachtergrond. De masterclass ‘Diversiteit en inclusie, een verrijking van je personeelsbestand’ geeft je tips om juist deze nieuwe werknemers te vinden, aan te trekken en te behouden. Kijk hier voor meer informatie en schrijf je in voor de masterclass op 4 november in Zwolle!