DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest

Home > Over Otib > Nieuws
rss
RSS staat voor Really Simple Syndication en levert regelmatig bijgewerkte inhoud van onze website. Als u zich (kosteloos) abonneert, controleert uw browser onze website automatisch en wordt nieuwe inhoud gedownload zodat u kunt zien wat er nieuw is sinds u de feed voor het laatst hebt geopend.

Aan de slag met de 100.000 banenafspraak! Een terugblik

30-03-2017

Aan de slag met de 100.000 banenafspraak! Een terugblik

Aan de slag met de 100.000 banenafspraak!

Op 23 maart kwamen ondernemers, HRM’ers, adviseurs en andere belangstellenden in Woerden bijeen voor de workshop ‘Aan de slag met de 100.000 banenafspraak!’. Inzet van de bijeenkomst was het beantwoorden van de vraag hoe je als bedrijf invulling kunt geven aan de 100.000 banenafspraak. Want hoe ga je hier effectief mee aan de slag? De workshop besteedde veel aandacht aan best practices, concrete tips en vooral eigen ervaringen. Een terugblik.
 

OTIB-directeur Bea Berndsen startte de workshop met goed nieuws: “Sinds 2016 werken al bijna 1.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in onze branche.” Ondanks dit mooie resultaat zag zij echter geen enkele reden om stil te zitten. “Er is nog veel werk aan de winkel. Gemotiveerde werknemers zijn namelijk hard nodig in de technische installatiebranche.”

Het is maatwerk

Ongeveer de helft van de aanwezigen bleek al iemand uit de 100.000 banendoelgroep in dienst te hebben. Het besef van maatschappelijk bewust ondernemen is in de branche aanwezig, de motivatie is helder, maar er zijn ook vragen. Want hoe zorg je voor de juiste begeleiding? Hoe zorg je voor voldoende draagvlak en hoe kunnen de risico’s van uitval worden verkleind? Deze vragen en zorgen werden ook herkend door Joan Remmerswaal, algemeen directeur van Van Dorp Installaties en brancheambassadeur van het 100.000 banenplan: “Het banenplan is maatwerk. Er is niet één oplossing. Kijk naar de toegevoegde waarde voor het bedrijf en naar de werkzaamheden die overgedragen kunnen worden. Maar creëer vooral ook draagvlak op de werkvloer.” Martine Klasens, projectleider Participatiewet van Thales Nederland, valt vanwege slechtziendheid zelf onder de 100.000 banendoelgroep. Zij kan zich dan ook goed inleven in de doelgroep zelf: “Ik heb ervaren dat er veel mogelijk is. Maar vooral het bespreekbaar maken van wat er bij de werknemer met een arbeidsbeperking speelt en hier vervolgens de juiste ondersteuning voor bieden, is essentieel.”

Neem het initiatief bij social return!

Een deel van de aanwezigen gaf aan bij aanbestedingen meer dan eens te maken te hebben met social returnverplichtingen. Maar wie social return alleen als een verplichting ziet, doet zichzelf te kort. Nieuwe medewerkers met een focus op specifieke taken in het bedrijf kunnen namelijk ook voor meer efficiëntie zorgen. Renzo Deurloo en Reny Haagsma zien in dit verband vooral kansen. Deurloo ondersteunt met GreenFox bedrijven die aan de slag willen met social return. “We nemen de begeleiding en opleiding uit handen en we dragen ook het risico van uitval. Hierbij geldt voor ons één uitgangspunt: we gaan voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt van deze werknemer. Want dat verdienen niet alleen deze jongens en meiden, maar ook de bedrijven.” Haagsma is binnen de gemeente Utrecht verantwoordelijk voor de invulling van social return. Zij ziet in Utrecht veel vormen van het maatschappelijk bewust ondernemen: “In Utrecht geloven we in een inclusieve arbeidsmarkt en daar willen wij graag onze rol bij spelen. Daarom gaan we in gesprek met bedrijven en zoeken we actief naar wegen die tot die inclusiviteit leiden. Iedereen verdient tenslotte een toekomst! Mijn advies: ga als bedrijf met gemeenten in gesprek over social return en ontdek de mogelijkheden. Bedrijven die het initiatief nemen hebben direct een streepje voor!”

Werken vanuit de behoefte van bedrijven

Een belangrijke vraag is welke taken mensen uit de doelgroep nu precies kunnen oppakken. UWV-adviseur Henny Mulders stelde dat de beantwoording van deze vraag vooral een kwestie is van scherp kijken naar de werkprocessen. “Door de werkprocessen te analyseren, wordt direct zichtbaar welke taken door mensen uit de doelgroep uitgevoerd kunnen worden. En daarmee ook welke taken aan hen overgedragen kunnen worden. Als dit zichtbaar is, kun je de werkprocessen vervolgens efficiënter indelen. Als UWV helpen we bedrijven hierbij. We komen onze scan ook graag bij u doen.” Jack van Boxmeer, directeur van InstallatieWerk Zuidoost, liet UWV een scan uitvoeren om te zien welke werkzaamheden bij een conciërge uit de 100.000 banendoelgroep belegd kunnen worden. Van Boxmeer: “Het eindresultaat is dat ik nu een mooi functieprofiel heb. Niet de kaartenbak van UWV, maar de behoefte van mijn bedrijf staat centraal. Ik kijk uit naar de kandidaten.”

Aan de slag!

Begeleiding is het sleutelwoord voor het succes van de 100.000 banenafspraak. Begeleiding vanuit werkgeversservicepunten, vanuit gemeenten en vanuit OTIB. Niet voor niets is de afsluiting van de middag in handen van Ward Overeem, die als arbeidsmarktcoach verbonden is aan het Steunpunt Arbeidsmarktmobiliteit. Hij informeerde de deelnemers hoe OTIB vanuit het sectorplan bedrijven kan ondersteunen en ook een deel van de opleiding kan vergoeden. Ter afsluiting van de bijeenkomst kregen de deelnemers de vraag voorgelegd of de technische installatiebranche binnen de 100.000 banenafspraak het verschil gaat maken. De zaal antwoordde hierop met een volmondig ‘ja’. Waarom? Omdat gemotiveerde mensen hard nodig zijn in de branche!

Informatie

Heeft u vragen over de 100.000 banenafspraak? Kijk dan op www.100000banen.otib.nl voor inspiratie en tips, of neem rechtstreeks contact op met Participatiewetcoördinator Gert Ruiter via g.ruiter@otib.nl.  Vraag ook hier de speciale publicatie op met tips, informatie en best practices.

Deel deze pagina