DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest
X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement


Home > Over OTIB > Nieuws
rss
RSS staat voor Really Simple Syndication en levert regelmatig bijgewerkte inhoud van onze website. Als u zich (kosteloos) abonneert, controleert uw browser onze website automatisch en wordt nieuwe inhoud gedownload zodat u kunt zien wat er nieuw is sinds u de feed voor het laatst hebt geopend.

Cijfers uit de regio: de jeugd heeft de toekomst?

03-07-2019

Cijfers uit de regio: de jeugd heeft de toekomst?

Landelijke en regionale cijfers

In de vorige nieuwsbrief berichtten we dat de landelijke groei van het aantal werknemers in de technische installatiebranche ook zichtbaar is in de regio Zuid-Holland. In deze nieuwsbrief zoomen we in op de leeftijdsverdeling. Heeft de jeugd de toekomst of doen bedrijven er goed aan om zich in te zetten op duurzame inzetbaarheid? Een korte analyse.

De cijfers van OTIB Trendfiles spreken duidelijke taal: met zo’n 44 procent zijn de leeftijdscategorieën ’25-34 jaar’ en ’35-44 jaar’ in Zuid-Holland flink vertegenwoordigd. Met zo’n 43 procent geldt hetzelfde voor werknemers met een leeftijd van 45 jaar en ouder. Dit betekent dat in Zuid-Holland minder dan 13 procent van de werknemers in de regio (te weten: minder dan 14 procent in Haagland/Rijn-Gouwe en minder dan 12 procent in Rijnmond) jonger is dan 25 jaar. In harde getallen zijn dit minder dan 3.500 werknemers op een totaal van bijna 28.000 werknemers in Zuid-Holland.

Jong en oud in de verdrukking?
De cijfers geven aan dat de verdeling over de leeftijdscategorieën  - met de leeftijdscategorie ’45-54 jaar’ als piek -  ‘scheef’ is; de leeftijdscategorie ‘jonger dan 25 jaar’ blijft namelijk (ver) achter bij de andere leeftijdscategorieën en steekt zelfs schraal af tegenover de een-na-kleinste leeftijdscategorie ‘ouder dan 54 jaar’. Om de leeftijdscategorieën meer met elkaar in balans te brengen kun je daarom concluderen dat dat de branche in Zuid-Holland er goed aan doet om zowel in te zetten op het werven van jong talent als aandacht te besteden aan de duurzame in zetbaarheid van oudere werknemers.

Investeren met het oog op de toekomst
OTIB-regiomanager bedrijven, Madeleine Schenkhuizen, ziet de regionale cijfers terug op landelijk niveau: “De cijfers in Zuid-Holland zijn overeenkomstig het landelijke beeld en bevestigen het belang om zowel in jong als ‘oud’ te investeren. Dit is dan ook precies wat OTIB ook in Zuid-Holland doet. Zo proberen we enerzijds met alle mogelijke middelen de jeugd al vroeg voor techniek te interesseren. Anderzijds investeren we, bijvoorbeeld met de workshop 50+, ook nadrukkelijk in de duurzame inzetbaarheid van de meer ervaren vakmensen. En natuurlijk vergeten we ook de andere leeftijdscategorieën niet. Door iedereen in de branche te stimuleren werk te blijven maken van persoonlijke ontwikkeling, werken we in Zuid-Holland hard aan een gezonde branche.”

Meer informatie
Wil je meer weten over de landelijke en regionale cijfers met betrekking tot de technische installatiebranche? Kijk dan op www.trendfiles.otib.nl voor de meest actuele gegevens en stel zelf een overzicht samen van aantallen bedrijven, werknemers, omzetten en werkvoorraden, leerlingen en leerwerkbanen!

Deel deze pagina