DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest
X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement


Home > Over OTIB > Nieuws
rss
RSS staat voor Really Simple Syndication en levert regelmatig bijgewerkte inhoud van onze website. Als u zich (kosteloos) abonneert, controleert uw browser onze website automatisch en wordt nieuwe inhoud gedownload zodat u kunt zien wat er nieuw is sinds u de feed voor het laatst hebt geopend.

Diversiteit en inclusie: een branchebelang

17-04-2019

Diversiteit en inclusie: een branchebelang

Een inclusieve branche is een sterke branche

Eind augustus 2018 ondertekende OTIB het Charter ‘Diversiteit in Bedrijf’. Voor OTIB vormde dit moment een officieel markeringspunt voor het verder vergroten van diversiteit en inclusie in de technische installatiebranche.

Met het omarmen van ‘Diversiteit in bedrijf’ heeft OTIB zich in 2018 aangesloten bij het initiatief van de Stichting van de Arbeid dat bedrijven ondersteunt bij het praktisch uitvoeren van door bedrijven zelf opgestelde doelen op het gebied van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Deze doelen kunnen zich richten op verschillende diversiteitsdimensies zoals culturele, etnische en religieuze achtergrond, gender, leeftijd, LHBTI en arbeidsvermogen.

Een inclusieve branche is een sterke branche
OTIB ziet graag dat de technische installatiebranche zich ontwikkelt naar een afspiegeling van de samenleving. In de visie van OTIB betekent dit een branche waarin plek is voor alle (vak)talenten en waarin elk talent  - man, vrouw, oud, jong, met verschillende achtergronden, overtuigingen, ambities, ervaringen en arbeidsvermogens  -  de ruimte heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Volgens OTIB-directeur Sven Asijee kan het belang van diversiteit en inclusie niet vaak genoeg worden benadrukt: “Juist in een tijd van economische groei en een steeds krapper wordende arbeidsmarkt doen installatiebedrijven er goed aan om oog te hebben voor diversiteit en inclusie. Dit draagt immers bij aan de verbetering van je bedrijfsresultaat en het plezier op de werkvloer. Tegelijkertijd stimuleren diversiteit en inclusie de instroom van nieuw (top)talent en de toegang tot nieuwe klantgroepen en markten. Voor de installatiebranche is er daarom alles aan gelegen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen.”

Externe en interne focus
Bij het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van diversiteit en inclusie richt OTIB zich zowel op installatiebedrijven als op de eigen organisatie. Zo creëert OTIB met het delen van good practices, tools en tips meer bewustwording van de voordelen van diversiteit en inclusie. Ook stimuleert OTIB bedrijven met een inspirerend en praktisch bijeenkomstenaanbod om actief met het thema aan de slag te gaan. En met specifieke aandacht voor het aannamebeleid, jobcarving en sociale inkoop maakt OTIB ook binnen de eigen organisatie werk van het thema.

Lees verder in deze nieuwsbrief wat we de komende periode organiseren op het terrein van diversiteit en inclusie.

Deel deze pagina