DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest
X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement


Home > Over OTIB > Nieuws
rss
RSS staat voor Really Simple Syndication en levert regelmatig bijgewerkte inhoud van onze website. Als u zich (kosteloos) abonneert, controleert uw browser onze website automatisch en wordt nieuwe inhoud gedownload zodat u kunt zien wat er nieuw is sinds u de feed voor het laatst hebt geopend.

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap kijkt terug op geslaagd jaar: 350 nieuwe instromers

11-04-2019

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap kijkt terug op geslaagd jaar: 350 nieuwe instromers

Terugblik Leve(n)lang Gelders Vakmanschap!

In mei 2018 ging het Gelderse samenwerkingsverband Leve(n)lang Gelders Vakmanschap stimulerend van start. Precies een jaar later ronden we dit succesvolle project af. Projectleider Haske van Aken en Robert-Jan de Vries, regiomanager bij OTIB, blikken positief terug: “Door het initiatief van de technische branches, vakorganisaties, O&O-fondsen, MBO -en HBO-instellingen, UWV Werkbedrijf, met het O&O-fonds OTIB als penvoerder kreeg de regionale Gelderse economie een jaar lang een gerichte impuls vanuit het concept levenlang leren. De opbrengst tot nu toe 350 mensen zijn ingestroomd in de techniek. De positieve effecten daarvan klinken naar verwachting langdurig door.” Een evaluatierapport verschijnt op 1 juli en geeft aanbevelingen voor de toekomst.

Gelderland wil het functioneren van de technische arbeidsmarkt verbeteren, intersectorale mobiliteit bevorderen én het levenlang ontwikkelen van de zittende medewerker in de technische branches stimuleren. Haske: “Om dat te bereiken, verbindt de provincie Gelderse bedrijven en scholen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en technische O&O-fondsen. Al die krachten zijn gebundeld in het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Dit liep van mei 2018 tot mei 2019.”

Direct breed gedragen
Leve(n)lang Gelders Vakmanschap was een initiatief van de Provincie Gelderland, FNV, Metaalunie en penvoerder OTIB. Alliantiepartners binnen dit unieke traject waren de vakbonden, technische brancheorganisaties, O&O-fondsen, praktijkopleidingsbedrijven, UWV Werkbedrijf, de “technische” ROC’s in Gelderland en de HBO-instellingen. Robert-Jan: “Een Leve(n)lang Gelders Vakmanschap werd dus direct vanaf de start breed gedragen, we hebben van alle partners heel veel medewerking gekregen. Die ondersteuning vormde hét fundament onder het resultaat dat we samen hebben bereikt: in een jaar tijd 350 nieuwe instromers in de techniek in Gelderland. Waarbij we deze instromers verwelkomden uit alle doelgroepen die we vooraf hadden geformuleerd. Het was interessant om te zien dat we groepen hebben geïnspireerd, die je anders lastiger bereikt.”

Praktische instrumenten: arbeidsmarktcoaches en vouchers   
In dit samenwerkingsverband ondersteunen arbeidsmarktcoaches werkzoekenden bij het vinden van werk. Haske: “Specifiek gaat het om arbeidsmarkttoeleidingstrajecten voor kwetsbare jongeren, 45+’ers, statushouders en vrouwen. De arbeidsmarktcoaches hebben in de regio hierin een goede spilfunctie vervuld tussen kandidaten en werkgevers. Daarnaast begeleiden de coaches werkzoekenden, werkenden en zzp’ers bij het aanvragen van hun scholingsvouchers.” Deze vouchers bestaan uit geldbedragen die de ontvangende partijen gericht inzetten voor het begeleiden van de doelgroepen van werkloosheid naar werk én zogeheten ‘werk naar werk’ trajecten in het kader van (intersectorale) mobiliteit. “Eveneens in het kader van het thema Leven lang ontwikkelen’ zijn deze vouchers inzetbaar voor de begeleiding en opleiding van werkenden”, benadrukt Haske.

Grootschalige inzet
De begeleidingstrajecten en vouchers zijn een groot succes. Haske: “Er zijn tot nu toe circa 350 begeleidingstrajecten uitgevoerd en in totaal 850 vouchers uitgereikt. De 750ste voucher werd op donderdag 7 maart 2019 uitgereikt door Gedeputeerde Conny Bieze aan een deelnemer van het Vakmanschaptraject bij de Techniek Academie in Harderwijk.” Vouchers voor ‘Ik zoek werk in de techniek’ en ‘Ik werk in de techniek’ zijn nagenoeg op. Er zijn nog enkele omscholingsvouchers voor ‘Ik werk buiten de techniek’ en ‘Ik ben zzp’er in de techniek’. “Vooral zzp’ers laten zich wat lastiger bereiken en overtuigen”, concludeert Haske. “Deze doelgroep kan zich doorgaans moeilijk losmaken van de druk om elke werkdag omzet te genereren en is daardoor geneigd minder te investeren in opleiding.”

“De begeleidingstrajecten en vouchers zijn een groot succes”

Meer docenten en instructeurs in de techniek
Robert-Jan geeft aan dat een belangrijk doel van Leve(n)lang Gelders Vakmanschap eveneens de aanwas van nieuwe (hybride) docenten techniek is. Het daartoe ontwikkelde Scholingstraject “Docenten- en instructeurspool Technische Branches” ging begin oktober 2018 van start met 18 deelnemers. Een belangrijk onderdeel van dit scholingstraject is de stage. Deelnemers lopen stage bij zowel ROC’s als bij vmbo-scholen. Robert-Jan: “De deelnemers zijn in uiteenlopende functies werkzaam binnen de techniek, van praktijkopleider en engineer tot directeur. Zij ambiëren een hybride rol binnen het technisch beroepsonderwijs. Een aantal deelnemers ziet ook de toegevoegde waarde van de opleiding voor hun eigen organisatie en opleidings- en ontwikkelbeleid. De ervaring met eerder gestarte groepen leert dat ongeveer 65% in meer of mindere mate structureel verbonden is als hybride docent of instructeur aan het technisch beroepsonderwijs. Ook binnen deze, nog af te studeren, groep zijn al deelnemers die aanvullend op hun stage (betaald) lessen verzorgen, naast of aanvullend op hun baan als technicus. Precies dus wat we beogen!”

Belangstelling van buiten de regio Gelderland
Buiten Gelderland was er volop belangstelling voor dit project, vooral vanuit de focus op scholingsvouchers. Haske: “Bijvoorbeeld de Overijsselse versie van dit concept (Overijssels vakmanschap, red.) is een paar maanden na ons gestart en ik heb aan gedeputeerden in de kop van Noord-Holland een presentatie gegeven. Ook is recent in Limburg een soortgelijk programma van start gegaan. De door ons opgedane kennis en ervaring delen we graag.” 

Leerpunt
Uiteraard leverde dit project ook leerpunten op. Haske: “Veel aanvragen voor scholingsvouchers van werkenden komen via de werkgever binnen. Dit betreffen vaak reguliere scholingstrajecten, die mogelijk toch al ingezet zouden worden. Het gaat er niet om dat we meer van hetzelfde activeren. De partners worden door ons daarom specifiek gestimuleerd gezamenlijk acties in te zetten die werkenden bereiken en activeren een ontwikkelingstraject te starten.” Een ander leerpunt is dat de grotere werkgevers zich snel en grootschalig melden voor opleidingstrajecten binnen het concept van een levenlang leren. Haske: “Maar het stimuleren van de midden- en kleinere werkgevers vergt iets meer inzet.

Evaluatierapport
Op 1 juli ligt er een evaluatierapport voor de Provincie Gelderland op tafel met leerpunten vanuit de samenwerking binnen een Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Mocht er een vervolg komen, dan is de aanbeveling om nog steviger in te zetten op het bereiken en overtuigen van MKB’ers met betrekking tot leercultuur binnen hun bedrijven en werknemers nog meer te betrekken bij toekomstgerichte scholing. Haske en Robert-Jan zijn unaniem in hun afsluiting: “Het zou heel mooi zijn om het stevige netwerk dat we in meer dan een jaar hebben opgebouwd, met aanbieders van scholing, arbeidsmarktcoaches en vele andere partners, structureel in te bedden voor de toekomst.”

Voor meer informatie: www.geldersvakmanschap.nl

Deel deze pagina