DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest
X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement


Home > Over OTIB > Nieuws
rss
RSS staat voor Really Simple Syndication en levert regelmatig bijgewerkte inhoud van onze website. Als u zich (kosteloos) abonneert, controleert uw browser onze website automatisch en wordt nieuwe inhoud gedownload zodat u kunt zien wat er nieuw is sinds u de feed voor het laatst hebt geopend.

Met ESF-subsidie investeren in duurzame inzetbaarheid

12-06-2018

Met ESF-subsidie investeren in duurzame inzetbaarheid

Speciaal voor werkgevers die werk willen maken van de duurzame inzet van hun vakmensen

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Op 25 juni start weer een nieuw aanvraagtijdvak van de ESF-subsidie. Speciaal voor werkgevers die werk willen maken van de duurzame inzet van hun vakmensen. Afhankelijk van de projectinvestering kunt u tot maximaal 12.500 euro aan subsidie ontvangen. De aanvraagtermijn gaat op 25 juni van start!

Investeren in duurzame inzetbaarheid

Om in aanmerking te komen voor ESF-subsidie dient uw duurzame inzetbaarheidsproject zich te richten op:

  • het bevorderen van de leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van de interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelingsmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; of
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Een aantal voorbeeldprojecten vindt u hier.

Subsidiecriteria

Uw project kent een aantoonbare betrokkenheid van onafhankelijke deskundige adviseur(s) én uw werknemers en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Alleen de kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Hierbij gaat het om het opstellen van een advies met een implementatieplan en het begeleiden bij het implementeren van een advies. De projectsubsidie bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele projectkosten en heeft een limiet van 12.500 euro (bij een subsidiabele projectinvestering van 25.000 euro).

Tijdvakken subsidieaanvraag

De ESF-subsidie kent drie tijdvakken, waarbij voor elk tijdvak 15 miljoen euro subsidie beschikbaar is. Het eerste tijdvak start op 25 juni 2018 om 9.00 uur en sluit op 29 juni om 17.00 uur. Het tweede en het derde tijdvak volgen naar verwachting in november 2018 en in april 2019.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de aanvraagwijze en de voorwaarden van de ESF-subsidie op https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/d/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020.

Deel deze pagina