DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest
X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement


Home > Over OTIB > Nieuws
rss
RSS staat voor Really Simple Syndication en levert regelmatig bijgewerkte inhoud van onze website. Als u zich (kosteloos) abonneert, controleert uw browser onze website automatisch en wordt nieuwe inhoud gedownload zodat u kunt zien wat er nieuw is sinds u de feed voor het laatst hebt geopend.

Met VIZI op weg naar nieuwe vakmensen

21-10-2019

Met VIZI op weg naar nieuwe vakmensen

Samen werken aan meer instroom in de technische installatiebranche. OTIB staat met VIZI voor je klaar!  

De technische installatiebranche is op zoek naar goede vakmensen. Omdat zij-instromers hierbij een belangrijke doelgroep zijn, stimuleert OTIB installatiebedrijven graag om juist deze mensen voor te bereiden op een boeiende baan in de branche. OTIB doet dit met VIZI: de nieuwe stimuleringsregeling voor het opleiden en begeleiden van jouw nieuwe vakmensen!

Wat is VIZI?
De stimuleringsregeling VIZI staat voor ‘Voorschakelen Installatietalent Zij-Instroom’ en is bedoeld voor installatiebedrijven die via zij-instroom nieuwe vakmensen aantrekken. Deze zij-instroom kan op verschillende manieren tot stand komen: rechtstreeks in dienst bij de werkgever of eerst een periode via detachering / op uitzendbasis aan het werk bij de werkgever. In beide gevallen biedt OTIB de werkgever een financiële tegemoetkoming voor het klaarstomen van de zij-instromers voor een duurzame baan in de branche.

Twee VIZI’s
Rekening houdend met de verschillende instroomroutes kent OTIB’s VIZI twee varianten:

VIZI-R(echtstreeks)
In deze variant neemt een bij OTIB aangesloten bedrijf een zij-instromer voor een periode van minimaal zes maanden rechtstreeks in dienst. Met als doel de tijdelijke aanstelling na afloop van de dienstperiode om te zetten in een vast dienstverband wordt de zij-instromer binnen het bedrijf opgeleid en begeleid naar een duurzame toekomst in de branche.
 
VIZI-T(echnisch detacheerder)
In deze variant neemt een bij OTIB aangesloten bedrijf een zij-instromer eerst in dienst op basis van detachering /uitzendbasis voor een periode van 6 maanden. Met als doel de aanstelling na afloop van de detacherings-/uitzendperiode om te zetten in een vast dienstverband, draagt de (technisch) detacheerder/uitzendorganisatie zorg voor de opleiding. De begeleiding vindt plaats door de detacheerder/uitzender, het bedrijf of gezamenlijk. 
 
Hoe werkt VIZI?
Per duurzaam ingestroomde zij-instromer (dat wil zeggen: een nieuwe vakman of vakvrouw met een arbeidsovereenkomst of plaatsing via een detacheerder/uitzendorganisatie voor minimaal zes maanden) stelt OTIB aan de werkgever een bedrag van maximaal 3.500 euro beschikbaar voor het opleiden en begeleiden van de zij-instromer. Hiervoor gelden de volgende spelregels:
  • OTIB vergoedt alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten
  • De betaling van de tegemoetkoming vindt plaats in twee termijnen: 60% na het indienen van de declaratie en 40% na het aantoonbaar maken dat de zij-instromer voor minimaal zes maanden in dienst is bij het  OTIB aangesloten bedrijf
  • De werkgever vraagt de vergoeding aan door middel van een declaratieformulier dat is voorzien van facturen van externen (bij VIZI-R zijn dit vaak de kosten van een extern ingekochte opleiding; bij VIZI-T zijn dit de kosten van de technische detacheerder/uitzendorganisatie  voor het opleiden en/of begeleiden) en de interne kosten van het opleiden en begeleiden (aan te tonen via een door OTIB aan te leveren format).

Hoe vraag ik VIZI aan?
Geïnteresseerd in VIZI? Neem dan contact op het Servicepunt Arbeidsmarkt Mobiliteit (SAM) via servicepunt@otib.nl of via 0800-6061. SAM begeleidt je graag bij het indienen van je VIZI-aanvraag.

Deel deze pagina