DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest
X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement


Home > Over OTIB > Nieuws
rss
RSS staat voor Really Simple Syndication en levert regelmatig bijgewerkte inhoud van onze website. Als u zich (kosteloos) abonneert, controleert uw browser onze website automatisch en wordt nieuwe inhoud gedownload zodat u kunt zien wat er nieuw is sinds u de feed voor het laatst hebt geopend.

OTIB ondertekent Charter Diversiteit in bedrijf

01-10-2018

OTIB ondertekent Charter Diversiteit in bedrijf

Branche maakt werk van diversiteit

Eind augustus ondertekende OTIB de Charter Diversiteit in Bedrijf. Op deze manier willen we de diversiteit en inclusie in de technische installatiebranche verder vergroten. Waarom? Een divers personeelsbestand draagt bij aan een goed bedrijfsresultaat. Bovendien stimuleert diversiteit de instroom van nieuw (top)talent en beter toegang tot nieuwe klantgroepen en markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend voelt. Met een groeiend beroep op de dienstverlening van de technische installatiebranche ziet OTIB dan ook alle reden om de aandacht voor diversiteit en inclusie binnen de branche te versterken.

Inclusieve branche

Met de ondertekening van het charter wil OTIB actief bijdragen aan een inclusieve technische installatiebranche die een afspiegeling vormt van de samenleving. In de visie van OTIB betekent dit een branche waarin plek is voor alle (vak)talenten en waarin het talent alle ruimte heeft om zich optimaal te ontwikkelen. OTIB-directeur Sven Asijee benadrukt graag het belang van diversiteit: “Juist in een tijd van economische groei en een steeds krapper wordende arbeidsmarkt doen installatiebedrijven er goed aan om oog te hebben voor diversiteit. Diversiteit draagt niet alleen bij aan de verbetering van je bedrijfsresultaat en het plezier op de werkvloer, maar ook valt het op bij zowel bestaande en toekomstige werknemers en opdrachtgevers. Ook voor de installatiebranche is er dus alles aan gelegen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen.”
 

Aan de slag

Bij het ontwikkelen van concrete activiteiten richt OTIB zich zowel op de branchebedrijven als op de eigen organisatie. Met het delen van good practices, tools en tips wil OTIB bij de installatiebedrijven meer bewustwording creëren en bedrijven stimuleren om met diversiteit aan de slag te gaan. Met specifieke aandacht voor het aannamebeleid, jobcarving en sociale inkoop wil OTIB de bekendheid met het thema diversiteit en inclusie ook binnen de eigen organisatie vergroten. De uitdagingen zullen de komende maanden worden uitgewerkt in een plan van aanpak.
 

Wat is de Charter Diversteit in bedrijf?

Om de aandacht voor diversiteit en inclusie in het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren heeft de Stichting van de Arbeid  - het overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties in Nederland -  ‘Diversiteit in bedrijf’ in het leven geroepen. Dit initiatief ondersteunt bedrijven bij de praktische uitvoering van door de bedrijven zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Deze doelen kunnen zich richten op verschillende diversiteitsdimensies zoals culturele, etnische en religieuze achtergrond, gender, leeftijd, LHBTI en arbeidsvermogen. De doelen worden opgenomen in het ‘Charter Diversiteit in bedrijf’. Dit Nederlandse charter is verbonden met charters in 20 andere EU-landen. Samen vormen zij een netwerk waar meer dan 10.000 bedrijven bij zijn aangesloten.
 

Deel deze pagina