DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest
X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement


Home > Over OTIB > Nieuws
rss
RSS staat voor Really Simple Syndication en levert regelmatig bijgewerkte inhoud van onze website. Als u zich (kosteloos) abonneert, controleert uw browser onze website automatisch en wordt nieuwe inhoud gedownload zodat u kunt zien wat er nieuw is sinds u de feed voor het laatst hebt geopend.

ROC Aventus regionaal baanbrekend met nieuwe opleiding Smart Technology

18-04-2019

ROC Aventus regionaal baanbrekend met nieuwe opleiding Smart Technology

Alert inspringen op nieuwe ontwikkelingen

ROC Aventus in Apeldoorn start in augustus 2019 een nieuwe mbo 4 opleiding gericht op toekomstbestendig en integraal installatiewerk voor de gebouwde omgeving. De aanpak voor deze opleiding Smart Technology is baanbrekend: geen statische leerstof uit vastomlijnde theorieboeken, maar een zich fluïde ontwikkelende opleidingsomgeving die de studenten leert vanuit een totaalvisie naar de zich continu ontwikkelende gebouwde omgeving te kijken. Met vooral oog voor de voortrekkersrol die innovatieve installatietechniek hierin steeds prominenter inneemt. 

De nauwe samenwerking met vooraanstaande installatietechnische bedrijven uit de regio vormt de ‘antenne’ voor het opnemen van deze baanbrekende innovaties in de opleiding Smart Technology. ROC Aventus trekt hierin samen op met OTIB en RBPI Gelderland / Overijssel binnen een verbindend partnerschap.
 

Samen signaleren van trends
Hans Visser is teammanager bij ROC Aventus en verantwoordelijk voor alle opleidingen binnen metaal, elektro-, installatie- en procestechniek. Bert Hulsbergen is docent elektrotechniek en voor één dag in de week vrijgemaakt voor de nieuw op te zetten en brede opleiding Smart Technology, te starten op niveau 4 aan de Technicampus in Deventer. Bernard Zuidhof is docent installatietechniek en verantwoordelijk voor de opleiding Smart Technology niveau 2 en 3, in coördinatie met de RSG Epe. Hans: “Met zijn drieën zijn we een soort vooruitgeschoven post. We signaleren samen trends op het gebied van techniek en technologie. Ook onderhouden we samen contact met voor ons belangrijke organisaties zoals OTIB.” De deskundigheid voor de concrete vertaling van trends naar opleidingen aan ROC Aventus komt specifiek van Bernard en Bert, zoals nu voor Smart Technology.”

Alert inspringen op nieuwe ontwikkelingen
Hans, Bernard en Bert schetsen in vogelvlucht de aanleiding tot de nieuwe opleiding Smart Technology: “Nederland verandert in rap tempo. Neem de energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en digitalisering. Meer dan welke sector ook is installatietechniek een verbindende factor als het gaat om de praktische toepasbaarheid en daardoor maatschappelijke relevantie van deze technologische vernieuwingen. Maar dan moeten onze studenten daar nú al voor worden opgeleid vanuit een totaal ander concept dan we gewend zijn. We gaan opleiden voor de monteurs van de toekomst, terwijl die toekomst zich nog ontwikkelt en veelal ook onzeker is. Die onzekerheid accepteren wij en vormt juist de trigger voor een spannende en continue ontdekkingstocht. Met die dimensie, dus deze zich voortdurend ontwikkelende toekomst, willen we de studenten leren omgaan. We werken dan ook niet met vastomlijnde boeken, maar met actueel materiaal dat continu meebeweegt.”

Breed opleiden vanuit integrale visie
De studenten worden dus niet langer opgeleid voor één specifieke functie of richting. Bert: “We gaan ze breed opleiden binnen techniek, geven hen een integrale visie mee en laten hen voortdurend nadenken over de functie van techniek en technologie. Met die brede ontwikkeling kunnen zij vervolgens nog alle kanten uit. Dat is ook exact wat de arbeidsmarkt van hen vraagt.” ROC Aventus springt op deze nieuwe behoefte alert en ook gedurfd in met de nieuwe mbo-opleiding Smart Technology op niveau 2, 3 en 4. Bernard: “We gaan hiermee de projectleiders en system integrators van de toekomst opleiden. Vakmensen die ook met de klant kunnen praten en de opdracht vervolgens bij de juiste persoon leggen. We gaan als docenten niet alleen maar zenden, maar laten de studenten ook zelf ontwikkelen en dingen in gang zetten. Ook soft skills krijgen veel aandacht in deze opleiding.”

Compleet andere manier van opleiden
Smart Technology verlaat de klassieke manier van opleiden. Hans: “Onze studenten zullen steeds meer integraal moeten kunnen denken en doen binnen de gebouwde omgeving. Bedrijven verwachten dat zij alle bouwdisciplines doorgronden en integraal verbinden. Dat is ook hard nodig, want gebouwen worden in rap tempo intelligenter en moeten onderling met elkaar communiceren en samenwerken. Dit vereist veel meer engineering voorafgaand aan het feitelijke bouwproces, maar ook over de duurzaamheid en recyclebaarheid ervan. Elektrotechniek en ICT vervullen hierin in toenemende mate een spilfunctie. Wij willen onze studenten met de opleiding Smart Technology op deze ontwikkelingen voorbereiden vanuit een open leerconcept, waarbij we de studenten een mindset meegeven waarbij zij continu open blijven staan voor deze ontwikkelingen, op niveau 4, maar óók op niveau 2 en 3. Alle opleidingsrichtingen binnen deze nieuwe opleiding hebben als gemeenschappelijke factor dan ook de gebouwde omgeving.” Bert: “We werken met projecten, nemen veel ethiek mee in relatie tot techniek en introduceren veel ict. Kortom, een compleet andere benadering dan de smalle vakopleidingen techniek die we nu kennen binnen BBL.” Het basisprogramma is inmiddels ontwikkeld, het vervolg daarop zal continu in beweging zijn al naar gelang de technologische ontwikkelingen die zich voordoen in het werkveld, geeft Bernard aan.

“We gaan onze studenten leren omgaan
met de zich voortdurend ontwikkelende toekomst”
 

Doorstroom vanuit niveau 2 en 3 naar niveau 4
Studenten die op de locatie Epe niveau 2 en 3 volgen, kunnen in principe aan de Technicampus in Deventer doorstromen naar niveau 4.” Hans: “De verschillende niveaus kunnen in deze nieuwe opleiding ook al op projectniveau gaan samenwerken. Het ontwerp komt dan van niveau 4 en de studenten van niveau 2 en 3 werken dit vervolgens binnen dit project uit. Ook bínnen de opleiding Smart Technology koersen we dus op integraliteit.”

Directe link naar technische bedrijfsleven
De keuze voor de Technicampus in Deventer is ingeven door twee redenen. Hans: “ROC Aventus is daar de opleider én het technische bedrijfsleven uit de regio kunnen we direct sterk betrekken bij de opleiding Smart Technology. Het onderwijs volgt het bedrijfsleven en niet andersom. Bij deze nieuwe opleiding is het technische bedrijfsleven voor ons dan ook een cruciale partner.” Bert: “We hebben de plannen voor onze nieuwe opleiding voorgelegd aan het technische bedrijfsleven en zij zijn enthousiast en willen meewerken. Zij gaan door deze opleiding namelijk medewerkers in huis krijgen die alle nieuwe innovatieve technologie snappen en praktisch kunnen toepassen vanuit een integrale engineeringsvisie. We gaan nauw samenwerken met deze bedrijven op basis van een stevig commitment op directieniveau en krijgen via hen voeding vanuit de praktijk die we direct kunnen doorvoeren in de opleiding. Ook daarmee houden we de opleiding voortdurend actueel.” Hans: “Eveneens geven deze bedrijven gastlessen, bijvoorbeeld over waterstof, en stellen zij hun deuren open voor stages. We noemen deze bedrijven satellietscholen waarbij zij binnen hun muren een stuk techniekonderwijs voor hun rekening nemen of de leiding nemen in een project, en wij daar vervolgens ons onderwijs omheen inrichten.”

Inspirerende en verbindende rol van OTIB
De rol van OTIB en RBPI Gelderland / Overijssel in deze nieuwe opleiding is die van inspirator en verbinder, Hans: “Zij hebben ons getipt dat zij als O7O-fonds in Groningen op het Alfa College ook betrokken waren bij de opzet van een dergelijke nieuwe opleiding. Wij zijn daar, door OTIB getriggerd, gaan kijken om inspiratie op te doen, evenals bij MBO Rijnland, en dit vormde het feitelijke startpunt voor de ontwikkeling van onze opleiding Smart Technology. Ook zijn we door OTIB in contact gebracht met FHI, de federatie van technologiebranches. De inspirerende en verbindende rol van OTIB én RBPI Gelderland / Overijssel is voor ons belangrijk.”

 

Deel deze pagina