DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest
X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement


Home > Over OTIB > Nieuws
rss
RSS staat voor Really Simple Syndication en levert regelmatig bijgewerkte inhoud van onze website. Als u zich (kosteloos) abonneert, controleert uw browser onze website automatisch en wordt nieuwe inhoud gedownload zodat u kunt zien wat er nieuw is sinds u de feed voor het laatst hebt geopend.

Unieke samenwerking verbetert mobiliteit op de arbeidsmarkt door het flexibel inzetten van scholingsmiddelen

27-06-2019

Unieke samenwerking verbetert mobiliteit op de arbeidsmarkt door het flexibel inzetten van scholingsmiddelen

Meer kansen op de arbeidsmarkt

Om werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt starten vier Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen), UWV, de gemeente Sittard-Geleen namens de drie WSP’s en de Provincie samen een experiment.

Het experiment richt zich op het flexibel en innovatief inzetten van scholingsmiddelen van sector-fondsen, gemeenten en UWV. Het experiment dient ter ondersteuning en bevordering van inter-sectorale mobiliteit en inzetbaarheid van arbeidskrachten, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden binnen diverse sectoren. Dit zou kunnen leiden dat werknemers nu werkzaam in een bepaalde branche makkelijker kunnen switchen naar ander werk in een andere  branche. Ook kunnen werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden vanuit een bepaalde sector makkelijker begeleid en geplaatst worden naar een baan in een voor hen nieuwe sector. Een baan die wellicht meer past bij hun competenties.

Gedeputeerde Joost van den Akker: “De arbeidsmarkt vraag om een nieuwe benadering. Dit experiment waar alle partijen samenwerken past daar perfect in. Kansen creëren door ook naar andere sectoren te kijken helpt niet alleen arbeidskrachten die een nieuwe uitdaging zoeken. Het helpt ook werkgevers om mensen nog meer te motiveren. Zowel werkgevers alsook werknemers zullen hun leven lang moeten blijven leren. En dat kan met dit experiment prima. Mijn verwachtingen zijn dan ook hooggespannen.”   

Gijsbert Boggia voorzitter bestuur A&O fonds Gemeenten: “Ik steun het initiatief en de samenwerking met de andere sectoren van harte. Het sluit aan bij andere instrumenten van het A&O fonds Gemeen-ten zoals het ondersteuningsprogramma Burgerzaken en de website www.allesuitjezelf.nl.

Louis Spaninks directeur CA ICT: “Samen maken we de toekomst van werk!”

Adriana Stel directeur DOORZAAM: “Door samenwerken worden de mogelijkheden om te blijven participeren enorm vergroot!”

OTIB: “Met de grote maatschappelijke en technologische ontwikkelingen heeft de installatiebranche NU en STRAKS voldoende vakmensen nodig. Samen maken we daartoe nieuwe routes en kansen mogelijk.”

Om vacatures in te vullen levert het onderwijs de komende jaren te weinig instroom. Dit gegeven in combinatie met ontgroening en vergrijzing maakt dat vacatures nu en in de toekomst lastig in te vullen kunnen zijn. Door openstaande vacatures goed af te stemmen met werkzoekenden en uitkeringsge-rechtigden, in combinatie met op maat afgestemde begeleiding en scholing, kan voor een passende match gezorgd worden. Daarnaast zal er extra aandacht worden gegeven aan medewerkers die aan een nieuwe uitdaging toe zijn. Ook hiervoor zal een passende begeleiding en scholing beschikbaar zijn.  

Door meer aandacht te geven aan deze zaken zal er een doorstroming bij bedrijven plaatsvinden waardoor nieuwe vacatures vrij komen. Daardoor ontstaat ruimte voor instromers, zijinstromers en mensen die vanuit een andere sector een nieuwe uitdaging zoeken.

Deel deze pagina