DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest
X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement


Home > Over Otib > Structuur > Verantwoording

Verantwoording

OTIB zet de financiële middelen optimaal in voor het vakmanschap in de technische installatiebranche. Jaarlijks ontwikkelt OTIB op basis van het strategisch meerjarenbeleid een operationeel plan. In dit plan worden alle projecten en activiteiten nader toegelicht. Hierover legt OTIB vanzelfsprekend jaarlijks verantwoording af. 
 

Operationeel plan

Elk jaar stelt OTIB een operationeel plan op. Hierin worden de doelstellingen voor het komende jaar vastgesteld en worden de projecten en instrumenten beschreven. 

Jaarverslag

OTIB legt financiële verantwoording af met de jaarrekening. 

 

OTIB 2016 in Cijfers (exclusief sectorplan)

Baten x 1.000 euro  
Bijdragen van bedrijven     42.612
Opbrengst risicomijdende beleggingen   606
Totaal    43.218
   
Lasten x 1.000 euro  
Uitkeringen regelingen aan bedrijven 
en werknemers (basis + extra)
 
Beroepsopleiding 7.223
Bijscholing 17.220
Subtotaal  24.443
   
Uitvoering  
Automatiseringskosten  504
Bureaukosten inclusief inhuur voor extra
activiteiten en intersectorale inzet      
5.351
Subtotaal  5.855
   
Kwalitatieve projecten en beleidsondersteuning  
Projecten versterking onderwijs  2.720
Projecten innovatie en duurzaamheid  3.067
Projecten loopbaanondersteuning  2.251
Projecten specifieke doelgroepen gericht op
werklozen, vrouwen in de branche en zij-instromers/-sters              
512
Projecten HRM ondersteuning/sociale innovatie  484
Projecten sector overstijgende samenwerking  1.219
Projecten regionaal, gericht op afstemming tussen
bedrijven, scholen en (toekomstige) werknemers/-sters                 
1.360
Onderzoek en monitoring  680
Voorlichting, communicatie, imago en massamedia  2.947
Subtotaal 15.240
   
Overig  
Toevoeging reserve oninbare bedragen van bedrijven  277
Subtotaal   277
   
Totaal 45.815
   
Resultaat -2.597
Benutting geoormerkte gelden 3.207
Toename van de reserve 610

 

Sectorplan (nadere toelichting:)

Baten x 1.000 euro  
Bijdragen van bedrijven t.b.v. uitvoering sectorplan 4.200
Totaal 4.200
   
Lasten x 1.000 euro  
Uitvoering sectorplan (jaar 2014) 471
Uitvoering sectorplan (jaar 2015) 1.573
Uitvoering sectorplan (jaar 2016) 1.702
Totaal 3.746
   
Geoormerkte gelden sectorplan jaren 2017 454

 

 

 

Deel deze pagina