DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest

Voorwaarden

Voor het project Branche Breed Opleiden 2015 gelden de onderstaande voorwaarden.

De voorwaarden zijn:
 • De cursus moet voorkomen op de lijst zoals die op de website van OTIB te vinden is of moet vallen onder één van de genoemde clusters.
 • De cursus, waarvoor u de tegemoetkoming Branche Breed Opleiden 2015 aanvraagt, moet worden gevolgd en afgerond in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Start in 2014 met doorloop in 2015 is mogelijk, mits dit vooraf wordt besproken met OTIB Projectservice. Er zal dan een toerekening per jaar plaatsvinden.
 • U moet als bedrijf aangesloten zijn bij OTIB en over een werkgeversnummer beschikken.
 • De werknemer die een cursus volgt, moet beschikken over een geldig arbeidscontract bij het bij OTIB aangesloten bedrijf. Het dienstverband moet bekend zijn bij MN Services, de werknemer heeft een MN-werknemersnummer.
 • Per werkgeversnummer mag in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 voor maximaal 50 werknemers een tegemoetkoming worden aangevraagd.
 • De tegemoetkoming wordt alleen uitgekeerd als de werknemer minimaal 80 procent van de totale cursus aanwezig is geweest.
 • De minimale duur van de cursus bedraagt  één dag van minimaal zes scholingsuren. De cursusduur moet blijken uit de presentielijst, uit informatie afkomstig van een offerte of factuur of van de  internetsite van de opleider.
 • BBL/BOL-opleidingen en andere erkende opleidingen zijn uitgesloten van deze tegemoetkoming.
 • Indien er voor een bepaalde opleiding naast de tegemoetkoming Branche Breed Opleiden 2015 andere OTIB-tegemoetkomingen (bijvoorbeeld de OSR) ontvangen worden, mag de totale tegemoetkoming nooit hoger zijn dan het factuurbedrag van de cursus.
 • Alle documenten dienen uiterlijk 1 april 2016 in het bezit te zijn van OTIB Projectservice. Documenten die later worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen.
 • OTIB kan alleen uitkeren als alle formulieren volledig zijn ingevuld en alle noodzakelijke bijlagen zijn meegestuurd.
 • OTIB keert de tegemoetkoming Branche Breed Opleiden 2015 uit na goedkeuring van OTIB Projectservice en na geretourneerd ondertekend declaratieoverzicht.
 • Trainingen die vermeld staan op de OSR Specifiek 2015 lijst vallen buiten Branche Breed Opleiden 2015.
 • Download een uitgebreide toelichting op de spelregels van project Branche Breed Opleiden 2015.
Deel deze pagina