DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest

Voorwaarden

Voor het project Branche Breed Opleiden 2016 heeft OTIB een aantal na te leven spelregels opgesteld.

De voorwaarden zijn:

 • De cursus moet voorkomen op de lijst zoals die op onze site te vinden is of moet vallen onder één van de genoemde clusters, waarover OTIB Projectservice haar goedkeuring geeft.
 • De cursus, waarvoor u de tegemoetkoming BBO 2016 aanvraagt, moet worden gevolgd en afgerond in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Start in 2015/2016 met doorloop in 2016/2017 is mogelijk, mits dit vooraf wordt besproken met OTIB Projectservice. Er zal dan een toerekening van de kosten per jaar plaatsvinden.
 • U moet als bedrijf aangesloten zijn bij OTIB en over een werkgeversnummer beschikken.
 • De werknemer die een cursus volgt, moet beschikken over een geldig arbeidscontract bij het bij OTIB aangesloten bedrijf. Het dienstverband moet bekend zijn bij MN Services, de werknemer heeft een MN-werknemersnummer.
 • Per werkgeversnummer mag in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 voor maximaal 50 werknemers een tegemoetkoming aanvragen.
 • De tegemoetkoming wordt alleen uitgekeerd als de werknemer minimaal 80% van de totale cursus aanwezig is geweest. Bij twijfel kan een presentielijst worden opgevraagd door OTIB Projectservice.
 • De minimale duur van de cursus bedraagt  één dag  van minimaal 6 scholingsuren. De cursusduur moet blijken uit de presentielijst,  uit informatie afkomstig van een offerte of factuur of van de  internetsite van de opleider.
 • MBO erkende  opleidingen met een Crebo code (BBL/BOL) en HBO erkende opleidingen met een Croho code zijn uitgesloten van deze tegemoetkoming.
 • Indien er voor een bepaalde opleiding naast de tegemoetkoming BBO 2016 andere OTIB-tegemoetkomingen (bijvoorbeeld de OSR) ontvangen worden, mag de totale tegemoetkoming nooit hoger zijn dan het factuurbedrag van de cursus.
 • Alle documenten dienen uiterlijk 1 maart 2017 in het bezit te zijn van OTIB Projectservice. Documenten die later worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. Post versturen via het antwoordnummer kan soms een week later worden bezorgd. Houd hier rekening mee!
 • Alleen aanvragen die voor 1 maart 2017 compleet door OTIB Projectservice zijn ontvangen, worden verwerkt.
 • OTIB kan alleen uitkeren als alle formulieren volledig zijn ingevuld en alle noodzakelijke bijlagen zijn meegestuurd.
 • OTIB keert de tegemoetkoming BBO 2016 uit na goedkeuring van OTIB Projectservice en na geretourneerd ondertekend declaratieoverzicht.

Download een uitgebreide toelichting op de voorwaarden van project Branche Breed Opleiden 2016.

Deel deze pagina