DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest
X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement


Home > Subsidie > OSR

OntwikkelingsStimuleringsRegeling

Vaktalenten kunnen zich verder ontwikkelen

De OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR) is bedoeld voor cursussen, trainingen en overige scholingsactiviteiten waarbij de werkgever de scholingskosten voor zijn rekening neemt.

De hoogte van de tegemoetkoming wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. In 2018 bedraagt de tegemoetkoming voor de OSR 150 euro.
Voor een aantal cursussen geldt een maximaal te ontvangen bedrag van 50 euro per cursus. Kijk onder hoogte vergoeding voor een actueel overzicht van deze cursussen.

Individueel of Collectief

De OSR kan voor elke werknemer individueel worden aangevraagd. U ontvangt de tegemoetkoming van 150 euro na indiening van een factuur van een door uw werknemer gevolgde cursus, training of andere scholingsactiviteit. Indien de werknemer al gebruik maakt van de BPV-regeling, kan deze werknemer individueel niet meer in aanmerking komen voor de OSR.

Het is ook mogelijk de OSR niet individueel, maar collectief in te zetten. Voordeel van de collectieve regeling is dat de totale tegemoetkoming gebaseerd wordt op het totaal aantal werknemers van het bedrijf. De tegemoetkoming voor werknemers die geen cursus volgen, kan worden ingezet voor werknemers die wel een cursus volgen. Voorwaarden voor de collectieve regeling is dat een BedrijfsOpleidingsPlan (BOP) wordt opgesteld en dat alle werknemers een afstandverklaring voor individuele tegemoetkoming ondertekenen.
In 2018 kunt u per werkgever eenmalig aanspraak maken op 800 euro tegemoetkoming, ongeacht het aantal werknemers dat bij u in dienst is. Deze tegemoetkoming kan worden ingezet voor cursussen en/of opleidingen van uw werknemers en wordt automatisch bijgeschreven bij uw OSR-tegoed.  

OSR Specifiek

Ook in 2018 kunt u als werkgever nog gebruik maken van de OSR Specifiek. U ontvangt naast de reguliere OSR een extra financiële tegemoetkoming van OTIB voor de kosten van een cursus uit de cursuslijst 'Duurzaam' of ‘Specifiek’. Bekijk hier een overzicht van de cursussen of meer informatie over de voorwaarden en aanvraag.  

Meer informatie en aanvragen

Meer weten over de voorwaarden van de OSR en het individueel of collectief toepassen van de OSR? Lees dan verder onder voorwaarden OSR. Het volledige, officiële OSR-reglement vindt u onder downloads.
Voor eenvoudig en snel de OSR aanvragen gaat u naar OTIB-online.
 

Deel deze pagina