DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest
X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement


Home > Subsidie > OSR > Voorwaarden

Voorwaarden

De OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR) kan individueel of collectief worden ingezet. Bij de individuele regeling wordt de OSR aangevraagd per werknemer die een cursus, training of andere scholingsactiviteit heeft gevolgd.

De werkgever is altijd de aanvrager. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

  • uw bedrijf is aangesloten bij OTIB
  • de werknemer is 18 jaar of ouder en in loondienst
  • indien de werknemer al gebruik maakt van de BPV-regeling, komt deze werknemer individueel niet meer in aanmerking voor een OSR-tegemoetkoming
  • de keuze van de cursus, training of andere scholingsactiviteit vindt in overleg plaats tussen de werkgever en de werknemer
  • de werkgever heeft ten behoeve van de uitgevoerde cursus, training of andere scholingsactiviteit een factuur betaald aan een externe dienstverlener
  • alleen werkelijk gemaakte kosten, exclusief BTW, kunnen voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komen

 
Zet u de OSR collectief in, dan is de tegemoetkoming, op basis van het totaal aantal werknemers in uw bedrijf, in te zetten voor scholing. Hiervoor geldt dat naast bovenstaande voorwaarden ook een BedrijfsOpleidingsPlan (BOP) is opgesteld en dat de werknemers een afstandsverklaring voor de individuele tegemoetkoming ondertekenen. Het BOP dient elk kalenderjaar opnieuw te worden opgesteld en moet voor het nieuwe kalenderjaar vóór 1 juli door OTIB ontvangen zijn. Voor een uitgebreide toelichting op de voorwaarden van de OSR, verwijzen wij u graag naar het reglement van de OSR.

Declaraties indienen

U kunt de cursussen die in een bepaald jaar gevolgd zijn uiterlijk tot 1 april van het daaropvolgende jaar declareren. Daarna vervallen alle rechten. De declaratie van de gevolgde cursus, training of andere scholingsactiviteit kunt u alleen exclusief BTW indienen.

Uitsluitend aan de volledige officiële tekst van de OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR) kunnen rechten worden ontleend.

Deel deze pagina