DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest
X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement


OSR Specifiek

Volgen uw werknemers een cursus uit de cursuslijst "Specifiek" van OTIB? Dan ontvangt u binnen de OSR Specifiek naast de reguliere OSR een extra financiële tegemoetkoming van OTIB voor de kosten van deze specifieke cursussen. De OSR Specifiek is een tijdelijke tegemoetkoming die gericht is op technische innovatieve trainingen. Hiermee wil OTIB extra stimulans geven aan de innovatieve kracht van de branche. De cursuslijst van OSR Specifiek wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.  

Hoogte vergoeding

U kunt voor maximaal 250 werknemers per MN werkgeversnummer of concernconstructie* aanspraak maken op 200 euro per werknemer per jaar naast de reguliere OSR.

*Concernconstructie:
De constructie waarin een werkgever via een schriftelijk verzoek aan OTIB de MN werkgeversnummers van verschillende (feitelijke en/of juridische) vestigingen heeft gekoppeld en heeft doen onderbrengen onder één gezamenlijk MN werkgeversnummer, gekoppeld aan één vestiging welke OTIB alsdan als hoofdvestiging beschouwt. In geval van een concernconstructie gaat OTIB uit van het ene gezamenlijke MN werkgeversnummer. Een concernconstructie kent voor OTIB derhalve één MN werkgeversnummer, ongeacht hoeveel MN werkgeversnummers hierin gekoppeld zijn ondergebracht.

OSR specifiek 2017

Ook voor 2018 is er een cursuslijst OSR Specifiek. De cursuslijst OSR Specifiek 2017 geldt voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. De cursuslijst OSR Specifiek 2018 vindt u hier.

Voorwaarden

Voor de specifieke voorwaarden van deze tijdelijke regeling verwijzen wij u naar het OSR Specifiek reglement. Uitsluitend aan de volledige officiële tekst van het OSR Specifiek reglement kunnen rechten worden ontleend.

Deel deze pagina